Vattenindustrin verkar för att skapa långsiktiga och resilienta lösningar, där våra medlemsföretag bidrar med kompetens och innovation för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat.

Ett medlemskap i Vattenindustrin innebär bland annat att du får tillgång till ett nätverk och kompetensutbyte från både större och mindre företag inom branschen och har möjlighet till påverkan inom näringslivets branschorganisation för vårt viktigaste livsmedel och ett hållbart Sverige.

Medlemserbjudandet

  • Påverkan via en aktiv branschaktör – Vattenindustrin agerar för branschens gemensamma intressen gentemot lagstiftare, myndigheter, VA-huvudmän samt andra aktörer med målet att skapa en hållbar och innovativ utveckling i ett gott affärsklimat.
  • Samlad kompetens i ett professionellt nätverk – Som medlem har du tillgång till ett brett kompetensutbyte med branschens främsta aktörer, stora som små, som arbetar för hållbara, innovativa och resilienta lösningar inom vattenfrågor.
  • Möjlighet att påverka i upphandlingsfrågor – Vattenindustrins fokusgrupper för upphandling/kemikalieupphandling har tagit och tar fram rekommendationer och mallar för både användare och upphandlare för att underlätta, effektivisera och skapa ett gott affärsklimat i konkurrens för branschen som helhet.
  • Deltagande på Vattenindustrins årliga vår- och höstmöte – Här möts toppkompetensen för att tillsammans forma föreningens framtida arbete, lyssna på aktuella talare och teman för branschen samt genomför intressanta studiebesök.
  • Medverkan och deltagande i fokusgrupper, aktiviteter och webb/seminarier – Vattenindustrin har flera fokusgrupper där en stor del av arbetet sker. Fokusgrupper finns inom hållbarhet, varumärke, upphandling, mässor och i arbetsgruppen Next Generation jobbar de för att lyfta och locka kompetens till branschen.
    Vattenindustrin arrangerar också webbinarier som vi kallar Kunskap där vi och våra medlemmar berättar om ett specifikt ämne eller teknik. Webbinarierna sparas i en kunskapsbank som alla kan ta del av efteråt.
  • Rabatt på monteryta i framtida mässor – Som medlem har du möjlighet till samarbete och gemenskap under kommande mässor. Vid tidigare mässor har rabatt på monterytan och en central placering i mässhallen tillsammans med andra medlemmar inom Vattenindustrin varit en medlemsförmån. Även riktade aktiviteter till besökarna har arrangerats för Vattenindustrins medlemmar.
  • Mycket förmånliga medlemsrabatter – Som medlem i Vattenindustrin har du möjlighet att ta del av Teknikföretagens gedigna utbud av PLUS-tjänster. PLUS-tjänsterna ger ditt företag rabatter på exempelvis drivmedel, hotell, försäkringar och mycket mer! 

Våra medlemmar

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!

Citattecken

Genom Vattenindustrin får vi möjlighet att träffa både kollegor och kunder för att ut byta erfarenhet.

Stefan Björkegren, VD Endress+Hauser