Vill du också bli medlem? Ett medlemskap i Vattenindustrin innebär bland annat att du får tillgång till ett viktigt nätverk och kompetensutbyte från en bredd av företag inom branschen. Vattenindustrin är näringslivets branschorganisation för ett hållbart Sverige och för vårt viktigaste livsmedel – vatten.

Samlad kompetens för framtidens vatten.

Medlemserbjudandet

  • Medverkan och deltagande i fokusgrupper – Vattenindustrin har flera fokusgrupper inom olika intresseområden där en stor del av arbetet för branschen sker. Engagera dig gärna i Fokus Digitalisering, Fokus Hot & Säkerhet, Fokus Klimatneutral VA, Fokus Mötesplatser och Fokus NextGen utöver de två fokusgrupperna inom upphandling.
  • Möjlighet att påverka i upphandlingsfrågor – Vattenindustrins fokusgrupper för upphandling respektive kemikalieupphandling gör ett aktivt förbättringsarbete och har tagit fram rekommendationer och mallar för både användare och upphandlare för att underlätta, effektivisera och skapa ett gott affärsklimat i konkurrens för branschen som helhet.
  • Vattenindustrin FORUM – Föreningens event där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus. Vi djupdyker i aktuella utmaningar och belyser dem ur olika aspekter genom korta talks och panelsamtal där flera led inom VA-branschen angriper gemensamma utmaningar.
  • Mötesplats Vatten – Som medlem har du mycket förmånliga rabatter, möjlighet till samarbete och gemenskap under mötesplatsen.
  • Mikroföretag erbjuds mentorskap – Ett relevant näringslivsnätverk kan vara avgörande för nya företag att snabbare kunna växa sig starka.
  • Påverkan via en aktiv branschaktör – Vattenindustrin agerar för branschens gemensamma intressen gentemot lagstiftare, myndigheter, VA-huvudmän samt andra aktörer med målet att skapa en hållbar och innovativ utveckling i ett gott affärsklimat.
  • Samlad kompetens i ett professionellt nätverk – Som medlem har du tillgång till ett brett kompetensutbyte med branschens främsta aktörer som arbetar för hållbara, innovativa och resilienta lösningar inom vattenfrågor.
  • Förmånliga medlemsrabatter – Som medlem i Vattenindustrin har du möjlighet att ta del av Teknikföretagens gedigna utbud av PLUS-tjänster. PLUS-tjänsterna ger ditt företag rabatter på exempelvis drivmedel, hotell, försäkringar och mycket mer! 

Kontakta oss på kansliet så kan vi berätta mer eller ansök direkt.

Våra medlemmar

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!

Citattecken

Genom Vattenindustrin får vi möjlighet att träffa både kollegor och kunder för att ut byta erfarenhet.

Stefan Björkegren, VD Endress+Hauser