Vattenindustrins medlemmar kan med sin kompetens och teknik hjälpa kunder att ta både små och stora steg för att komma vidare i digitaliseringen.

Rent vatten är en ändlig resurs. Slöseri och läckage måste minska, rening måste effektiviseras. Vi inom Vattenindustrin är övertygade om att digitalisering och införande av ny teknik och kunskap är nödvändigt för att säkerställa vattentillgången i ett växande Sverige och en värld där klimatförändringarna ökar i takt.

Digitalisering kan hjälpa till genom att:

 • hitta läckor och energitjuvar för att hindra slöseri
 • optimera kemikalieförbrukning och minska utsläppen
 • synliggöra problem och därmed öka förståelsen för uppkomst, omfattning och kostnader
 • ta datadrivna beslut, vilket ger snabbare och bättre handlingskraft
 • sammanföra stora mängder data från flera områden för att få en bättre bild av verkligheten och för att förstå konsekvenser av olika insatser

Vattenindustrins medlemmar kan med sin kompetens och teknik stötta i att ta både små och stora steg för att komma vidare i digitaliseringen. Vi ser att det finns en kompetensbrist på marknaden men vi tror även att det går att göra mycket med de resurser som redan finns. För att komma igång med digitalisering uppmanar vi branschen att:

 • börja med små digitaliseringssteg med den teknik som finns
 • identifiera problem och prioritera det som med en liten insats ger stor effekt och kostnadsbesparingar
 • ta hjälp av Vattenindustrins samlade kompetens
 • samverka med andra VA-bolag och ta hjälp av varandras erfarenheter

Inom fokusområdet digitalisering vill Vattenindustrin följande:

 • Många beslut tas på antaganden. Rätt beslut grundas på rätt data. Digitalisering leder till ökad affärsnytta genom effektivisering, minskade kostnader, ökad driftsäkerhet och färre störningar.
 • Digitalisering kräver kompetens. Skapa en attraktiv arbetsplats för att locka framtidens medarbetare. Öka takten på digitaliseringen. Börja med det ni har och ta små steg med stor verkan.
 • Samverkan är viktig för effektivt förändringsarbete inom digitalisering. Det gäller såväl mellan avdelningar inom VA-bolagen, mellan olika VA-bolag samt med Vattenindustrin.

Vattenindustrin stöder digitaliseringsarbetet och bidrar till utvecklingen i Sverige. Vi har verktygen om du har viljan till förändring och förbättring!

conny-schneider-s8JOKMUiyo4-unsplash
”Det råder ingen brist på data! Utmaningen är att synliggöra den, så den kan användas som ett korrekt beslutsunderlag.”

Marcus Holmquist, Business Development Manager, Xylem
& Ordförande i Fokusgrupp Digitalisering

Vill du också engagera
dig i Fokus Digitalisering?

Fokus Digitalisering arbetar för att ta vara på digitaliseringens möjligheter, stärka kompetensen och öka kunskapsbyggande kopplat till digitalisering.