Vatteninfrastrukturen behöver planeras och byggas med hänsyn till kommande generationer.

Vi behöver ett mer långsiktigt perspektiv på de investeringar som görs inom VA. Vattenindustrin har lösningar för en hållbarare VA-bransch redan idag. Samtidigt måste vi säkerställa vi morgondagens klimatsmarta innovationskraft.

Fokus Klimatneutral VA arbetar för att identifiera frågor och samla förslag kring hur medlemsföretagen och VA-branschen i stort kan stöttas i en anpassning mot en klimatneutral VA-bransch.

Inom fokusområdet Klimatneutral VA vill Vattenindustrin följande:

  • Vi vill att det ställs krav vid upphandling som stöttar klimatneutralitet
  • Vi ser stora fördelar med Svenskt Vattens initiativ till en klimatneutral VA-bransch 2030 och ett klimatberäkningsverktyg och ser gärna att:
    a) så många som möjligt av Svenskt Vattens medlemmar använder verktyget
    b) att resultaten redovisas öppet för ökad kunskapsspridning samt som underlag för framtida beräkningar
  • Vi uppmanar våra medlemmar att ta fram miljövarudeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) samt livscykelanalyser (LCA)
  • Vi ser gärna ett utökat regelverk för hur vissa kostnader i VA-verksamheter beräknas och bedöms.
aaron-burden-dXYE1d08BiY-unsplash
"Vägen till klimatneutralitet ligger öppen och vi tar steg i branschen och utforskar framtida smart steg. En nödvändig väg."

Anna Dahlman Petri, WSP
& ordförande Fokus Klimatneutral VA

Vill du också engagera
dig i Fokus Klimatneutral VA?

Fokus Klimatneutral VA arbetar för att identifiera frågor och samla förslag kring hur medlemsföretagen och VA-branschen i stort kan stöttas i en anpassning mot en klimatneutral VA-bransch.