Fokusområden
Vattenindustrin

En viktig del av Vattenindustrins arbete sker i de olika fokusgrupperna inom de områden Vattenindustrin identifierat som viktiga.

Exempel på fokusgruppernas arbete

För att skapa ett bättre affärsklimat och konkurrensmiljö inom VA-branschen har Vattenindustrins fokusgrupper bland annat sammanställt guider och standardavtal som kan användas som stöd vid upphandling av VA-projekt. Andra viktiga gemensamma projekt är vårt FORUM & mötesplats samt karriärsidan som fokusgrupp NextGen står bakom.

Webbinarium VA-kunskap

Välj rätt avtalsform för rätt projekt

För att underlätta vid upphandling och genomförande av VA-projekt har vi sammanställt en lista med rätt avtalsform till rätt projekt.

Kemikalier för renare vatten

Vattenindustrin har en fokusgrupp bestående av branschens stora kemikalieleverantörer som vill stötta branschen i kemikalierelaterade frågeställningar.

Vi visar vägen
till Vattenindustrin

Vattenindustrin är en spännande bransch för unga som vill arbeta med hållbarhet, ny teknik och känna att deras arbete är viktigt och gör skillnad.

Kunskapsbank

Aktuella fokusområden:

  • Fokus Digitalisering
  • Fokus Hot & Säkerhet
  • Fokus Kemikalier
  • Fokus Klimatneutral VA
  • Fokus Medlem
  • Fokus Mötesplatser
  • Fokus NextGen
  • Fokus Projektgenomförande & Upphandling

Samverkan beredde vägen till Skellefteås nya vattenverk

Samverkan mellan flera av Vattenindustrins medlemsföretag beredde vägen till Skellefteås nya vattenverk, Guldstadens Vattenverk. Läs mer om hur processen och samarbetet gick till.

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!