Fokusområden
Vattenindustrin

En stor del av Vattenindustrins arbete sker i de olika fokusgrupperna som är referensgrupp för Vattenindustrins fokusområden.

Kunskapsbank

Aktuella fokusområden för 2023 är följande:

  • Fokus Digitalisering
  • Fokus Hot & Säkerhet
  • Fokus Kemikalieupphandling
  • Fokus Klimatneutral VA
  • Fokus Kommunikation
  • Fokus Medlem
  • Fokus Mötesplatser
  • Fokus NextGen
  • Fokus Projektgenomförande
  • Fokus Upphandling

Upphandlingsstöd

För att skapa ett bättre affärsklimat och konkurrensmiljö inom VA-branschen har vi sammanställt guider och standardavtal som kan användas som stöd vid upphandling av VA-projekt. Vi har även tagit fram tips för upphandling av produkter, konsulter och entreprenader samt rekommendationer för upphandling av kemikalier.

Välj rätt avtalsform för rätt projekt

För att underlätta vid upphandling och genomförande av VA-projekt har vi sammanställt en lista med rätt avtalsform till rätt projekt.

Kunskapsbank

Upphandlingsstöd VA-kemikalier

Som stöd vid upphandling av VA-kemikalier har vi sammanställt dokument och rekommendationer för att underlätta din process.

Guidelines att
ladda ner

Ta del av två olika guidelines som underlättar er upphandling inom VA-branschen. En för användare och en för upphandlare.

Samverkan beredde vägen till Skellefteås nya vattenverk

Samverkan mellan flera av Vattenindustrins medlemsföretag beredde vägen till Skellefteås nya vattenverk, Guldstadens Vattenverk. Läs mer om hur processen och samarbetet gick till.

Nyheter inom VA-branschen

Branschnyheter

Nationella nyheter inom vattenreningsbranschen.

Föreningsnyheter

Aktuella nyheter och händelser inom vattenreningsbranschen.

Medlemsnyheter

Nyheter om våra medlemsföretag som publiceras på Slussen.biz.

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!