Vattenindustrin erbjuder
mentorskap för mikroföretag

Ett relevant näringslivsnätverk kan vara avgörande för nya företag att snabbare kunna växa sig starka. Samtidigt främjas innovation, tillväxt och hållbarhet inom vår bransch för framtiden.

Vattenindustrin har identifierat ett behov hos mindre och innovativa bolag inom VA-branschen att få tillgång till ett relevant näringslivsnätverk tidigare på sin utvecklingsresa. Med ökad tillgång till VA-marknaden och genom att underlätta samarbeten och partnerskap med etablerade aktörer kan mikroföretag snabbare växa. Vanligtvis uppstår möjligheten att investera i ett medlemskap när företag har avancerat bortom det stadium där de behöver det stöd som mentorskap av etablerade företag kan erbjuda. Samtidigt behöver VA-branschen omfamna nytänkande och nya initiativ.

Vattenindustrin anser att innovation är avgörande inom branschen av flera skäl. Klimatförändringarna påverkar vattentillgången och kvaliteten, och innovativa lösningar behövs för att anpassa sig efter dessa förändringar. Därtill är mycket av Sveriges vatteninfrastruktur föråldrad och behöver repareras eller bytas ut. Innovation kan bidra till att skapa mer motståndskraftiga och hållbara vattensystem, vilket minskar risken för vattenbrist, vattenföroreningar och andra vattenrelaterade katastrofer.

Fakta:

  • Mikroföretag definieras, enligt EU, som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars årsomsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro.
  • Vattenindustrins anpassade medlemskap för mikroföretag inom VA-branschen omfattar mentorskap, vägledning och kunskap om att navigera i branschen samt en möjlighet att utveckla strategiska partnerskap. Utöver mentorskapsprogrammet erbjuds möjlighet att presentera företaget, dess erbjudande och idé vid Vattenindustrins möten, FORUM och Mötesplats Vatten.
  • Vattenindustrin kommer att uppmuntra mikroföretag att anta ett hållbarhetsperspektiv, vilket är avgörande för att säkerställa hållbara och resurseffektiva VA-system.
  • Investeringen för mikroföretag är hälften mot ordinarie kostnad för ett medlemskap under hela den tiden företaget klassas som mikroföretag enligt EU:s definition.
Speech bubbles icon symbold crashing . Social opinion problems and diplomacy debating. Aggresive dialogue . Controversy dialogue concept .

Möt några av våra mentorer

John Skantze, VD HUBER

”Innovation är inte bara nödvändigt, det är avgörande. Genom mentorskap och samverkan kan vi stötta mikroföretag att tidigare bidra till morgondagens vattensystem.”

Bakgrund:
Prata med mig om:
Kontakt:
Linkedin:

Stefan Ström, VD / försäljning, Pumpteknik

”Att dela med sig av vårt nätverk och relationer till nya bekantskaper kan bli avgörande för någons förståelse av branschen och leda till att nya idéer och lösningar ser dagens ljus.”

Bakgrund:
Prata med mig om:
Kontakt:
Linkedin:

Jesper Hess, Head of Nordic Sales Water, Kamstrup

”Min samlade erfarenhet kommer från flera olika företag och roller inom branschen och jag delar gärna med mig av den kunskap jag samlat på mig till en ny generation företag.”

Bakgrund:
Prata med mig om:
Kontakt:
Linkedin:

Vill du veta mer om
medlemskap i Vattenindustrin?

Ett medlemskap i Vattenindustrin innebär bland annat att du får tillgång till ett viktigt nätverk och kompetensutbyte från en bredd av företag inom branschen. Vattenindustrin är näringslivets branschorganisation för ett hållbart Sverige och för vårt viktigaste livsmedel – vatten.