Välkommen till
Vattenindustrin
FORUM 24

Den 19 november återkommer
Vattenindustrin FORUM 24,
vi ses där!

En tryggare vatten- och avloppsförsörjning, vatteninfrastrukturens digitalisering och frågan om kompetensförsörjning är de tre centrala teman som kommer att utforskas vid det kommande Vattenindustrin FORUM24. Varje block presenterar korta inspel och perspektiv inom området med en avslutande paneldiskussion ledd av moderator.

Teman 2024

Programmet presenteras löpande längre ner på denna sida.

  • Vatteninfrastrukturens digitalisering
  • Hot & Säkerhet: En tryggare vatten- och avloppsförsörjning
  • Kompetensförsörjning för framtidens vatten

Detaljer

  • 19 november 2024, registrering från 09.30, programstart 10.00
  • Middag & branschmingel från kl. 18.00
  • Posthuset, Stockholm (mittemot Centralstationen)
  • Pris per biljett: SEK 3990 kr ex moms (betalas med faktura, se villkor)
  • Boka tidigt-erbjudande: SEK 3595 kr ex moms (betalas med faktura, se villkor)
    – gäller tom 12 juni 24

PROGRAM

Programmet uppdateras löpande.

09.30 Registrering & fika

10.00 Programstart

OMBILD_KAHLOellinorretusch2-6I4A5901-_LIGHT
Moderator för Vattenindustrin FORUM24 är Ellinor Persson. Med sin skärpa och sitt genuina engagemang, sin närvaro och generösa sätt får Ellinor med sig scendeltagarna och publiken i en samlad trupp. Ellinor har över tusen direktsändningar i radio och TV bakom sig och har även visat prov på sin allmänbildning och kunskap genom att vinna "På spåret" inte mindre än två gånger (2004 & 2013).
AnetteSeger-Ramboll
”Endast genom att förena expertis från konsulter, entreprenörer och produktleverantörer med övriga ansvariga i VA-Sverige kan vi effektivt samordna och klimatanpassa vår kritiska vatteninfrastruktur, hantera totalförsvarsfrågor samt implementera nya EU-direktiv. Tillsammans kan vi skapa resilienta och klimatanpassade samhällen.”

Anette Seger, ordförande Vattenindustrin

ad6ba210-3037-4b97-92f0-949bbbb46feb
"Att omvärlden är i rörelse utgör knappast en nyhet. Många trender är bekanta sedan tidigare men den stora svårigheten ligger i takt och tajming. Omvärldens rörelse är sällan linjära. Olika trender kan ta kraftiga språng när flera faktorer sammanfaller. Temat för FORUM24 tar fasta på tre trender som står mitt i 'språnget', nämligen säkerhet, digitalisering och kompetensfrågan. Ser verkligen fram emot att utforska dessa områden lite närmare tillsammans med näringsliv, va-organisationer och andra aktörer."

Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten

Profilfoto M Hasselgren
"Vi inom Vattenindustrin är övertygade om att digitalisering och införande av ny teknik och kunskap är nödvändigt för att säkerställa vattentillgången i ett växande Sverige och en värld där klimatförändringarna ökar i takt."

Marcus Holmquist, Business Development Manager, Xylem

MatsKarlssonLandreCIRCLE
Mitt i arbetet inför NIS2 och den nya Cybersäkerhetslagen

"I november är vi mitt i arbetet inför NIS2 och den nya Cybersäkerhetslagen. Vi tar tempen på situationen, i synnerhet vad det i praktiken betyder för VA-verksamheter, men sneglar samtidigt framåt på vad som är på väg från EU. Du får en rykande färsk uppdatering kring vad som är nytt, men även vad som fortfarande är otydligt gällande hur EU vill att vi driver säkerheten i våra system."

Mats Karlsson Landré, Lead Expert OT Security Advisor, AFRY

JennyRiit-styrelsen2022-2
"För att få vattennätet att fungera stabilt och säkra framtidens vattenförsörjning krävs investeringar på 560 miljarder kronor fram till 2040. Därför behöver kompetensförsörjningen säkras."

Jenny Riit, Affärsutvecklingschef – reningsverk, Xylem

Matilda2
"Vatten ska vara det självklara valet för unga som vill arbeta med hållbarhet, ny teknik och känna att deras arbete är viktigt och göra skillnad. Tillsammans behöver vi öka attraktiviteten för branschen för att kunna rekrytera klassiska VA-roller liksom nya typer av kompetens."

Matilda Jirblom, Utredningsingenjör, Ramboll

Erik Winnfors Wannberg
"Den civila beredskapen för en trygg VA-försörjning har hamnat i ett helt nytt läge under de senaste åren. Här har den samlade VA-branschen ett stort ansvar."

Erik Winnfors Wannberg, Chefredaktör, VA-tidskriften Cirkulation

18.00 Branschmingel & middag