I november 2022 bjöd Vattenindustrin in till ett nytt forum där dialog, framtidsfrågor och mötet stod i fokus. I en komplex omvärld är det viktigt att fatta rätt beslut idag. Samtidigt får vi inte tappa fokus på mer långsiktiga mål. Därför återkommer Vattenindustrins forum 2024. 

FORUM22

Vattenindustrin FORUM22 fokuserade på tre aktuella teman indelade i tre block. Varje block erbjöd korta inspel och perspektiv med en avslutande paneldiskussion.

  • Från budgetbeslut till rent vatten – att realisera projekt som ska finnas och fungera länge
  • Smarta steg till klimatneutralitet
  • Snubbeltråd till Vattenindustrin – ökad attraktivitet skapar ringar på vatten

Se inbjudan från FORUM22  →

Ta del av bokningsvillkoren.

Registrering från 9.30
Programstart 10.00
Efterföljande mingel 18.00-20.00

Ladda ner programöversikt här!
Talarna presenteras nedan.

Moderator för dagen var Anna Bellman.

PROGRAM FORUM22:

Introduktion

AnetteSeger-Ramboll
"På senare år har VA-branschen förvandlats till en framtidsbransch som kan vara hur attraktiv som helst för unga."

Anette Seger, ordförande Vattenindustrin

ad6ba210-3037-4b97-92f0-949bbbb46feb
"VA-branschen står mitt i ett förändringsfönster. Samverkan mellan näringsliv, VA-organisationer och andra aktörer blir allt viktigare. FORUM 22 blir ett utmärkt bidrag till den dialogen och jag ser verkligen framåt emot att diskutera de tre högaktuella teman forumet adresserar."

Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten

BLOCK 1: Från budgetbeslut till rent vatten
– att realisera projekt som ska finnas och fungera länge

IMG_4050 SETFHR_2 (6)
”Vattenindustrin har upphandling som ett viktigt fokusområde i sin verksamhet. För att trygga den samhällskritiska resurs som vatten är måste rätt beslut tas redan vid förberedelse av upphandlingen.”

Therese Fredriksson, Sweco

UlrikaJohnsson
”Kan en offert gälla längre än 24 timmar med det världsläget vi har just nu?”

Ulrika Johnsson, Feralco Nordic

Eva-LottaSandberg-IMG_1894-mindre
Upphandling i en föränderlig värld

”Upphandling och hållbarhet innehåller stor komplexitet som kräver samverkan och dialog.”

Eva-Lotta Sandberg är tf Enhetschef för enheten upphandling och analys, Upphandlingsmyndigheten

Lisa Fernius-UppsalaVatten
Case: Miljötillstånd för Uppsalas största reningsverk – nu för avgörande hos regeringen

Lisa Fernius, projektledare, Uppsala Vatten

jenny-svartvitt
Case: Resurssmarthet och samverkan i hela kedjan
- om samarbete, dialog och partnering

Jenny Johansson, arbetschef Specialprojekt & Projektdirektör NKH, Veidekke

HenrikAplander-Purac
Hur hantera kontraktsrisker givet den rådande osäkerheten på marknaden

Henrik Aplander, Försäljnings- och Marknadschef, Purac

AmandaSpiik
Tidig dialog i upphandlingar ger möjligheter

"Varför tidig dialog kan hjälpa oss att göra bättre affärer."

Amanda Spiik, Upphandlare Inköpsavdelningen, Tekniska verken i Linköping

LUNCH i samarbete med

BLOCK 2: Smarta steg till klimatneutralitet

Anna Dahlman Petri
Smarta steg till klimatneutralitet

"Vägen till klimatneutralitet ligger öppen och vi tar steg i branschen och utforskar framtida smart steg. En nödvändig väg."

Anna Dahlman Petri, WSP

Klara Westling Svenskt vatten
Tillsammans för en klimatneutral VA-bransch

”VA-branschen är en självklar del i ett hållbart samhälle och alla kan dra sitt strå till stacken, oavsett givna förutsättningar.”

Klara Westling, expert inom avlopp och miljö, Svenskt Vatten

Pressbild Annika Malm 2
Investeringar för klimatsmart teknik inom VA

”Det har aldrig varit så viktigt som nu att investera i klimatsmart teknik.”

Annika Malm, Tillförordnad Förvaltningschef Förvaltningen för Service, Kungsbacka kommun

Anders Fermheden-20201215_141947
Case: Smart vattenrening i industrin

”Torkan 2018 blev startskottet för att undersöka hur dagvattendammen kunde nyttjas som en resurs. Nu fasar vi ut kommunalt vatten i vår produktion, renar på en nivå som möter dricksvattennormerna och siktar mot 100% cirkularitet.”

Anders Fermheden, Key Account, Xylem

Aarsleff
Case: Smarta beslut tack vare verktyg för klimatberäkning

Stefan Indahl, VD, Aarsleff Pipe Technologies
Hanna Lunderbye, Kvalitet, miljö- & arbetsmiljöchef, Aarsleff Pipe Technologies

FIKAPAUS i samarbete med

Veidekke_Primær_CMYK_Rød_Positiv

BLOCK 3: Snubbeltråd till Vattenindustrin
– ökad attraktivitet skapar ringar på vatten

JennyRiit-styrelsen2022-2
”Jag brinner för frågan om hur man på bästa sätt gör vattenindustrin till ett attraktivt yrkesval och attraherar fler människor att vilja arbeta med vattenfrågor.”

Jenny Riit, Försäljningschef, Xylem

Matilda Jirblom_beskuren
”Jag är inspirerad av att arbeta i en bransch som bidrar till att en av samhällets grundpelare fungerar – rent vatten i kranen.”

Matilda Jirblom, Processingenjör, Ramboll

ulrik hoffman
Att attrahera Generation Z
- vad som är viktigt för nästa generations medarbetare och hur vi kan tänka för att attrahera dem till vår bransch

Ulrik Hoffman är vd på analysföretaget Ungdomsbarometern och en av Sveriges mest anlitade talare inom kompetensförsörjningsområdet.

Andreas Thunberg_i verket_porträtt_april 2021_Fotograf Rikkard Häggbom_lågupplöst
Case: Erfarenheter i att rekrytera och även behålla rätt kompetens

”Käppalaförbundet är en av Sveriges största VA-aktörer och befinner sig i en stor förändringsresa när Käppalaverket byggs om för att utöka kapacitet och reningskrav. Behovet av kompetenta ingenjörer har aldrig varit större och samtidigt är konkurrensen om kompetent personal stentuff i branschen.”

Andreas Thunberg är VD för Käppalaförbundet

My project
Case: Automationsingenjörer till en bransch i förändring

”Historiskt har automationsingenjörens arbetsområden varit relativt väldefinierade och avgränsade. Givet dagens mångbottnade utmaningar och problemställningar inom VA-branschen söker vi personer som bidrar med en holistisk problemlösningsförmåga och hög säkerhetsmedvetenhet.”

Magnus Eriksson, VD, Cactus Utilities

Institutionen för geovetenskaper
Foto Mikael Wallerstedt
BILDERNA ÄR FRIKÖPTA AV UPPSALA UNIVERSITET
Framtidens medarbetare går redan på universitetet - kommer de till industrin med rätt kompetens?

"Dialog mellan universiteten och vattenindustrin behövs för att säkerställa att rätt kompetens utvecklas hos blivande medarbetare, och även för att diskutera hur studenter kan introduceras till industrin som framtidsbransch."

Roger Herbert, Universitetslektor i hydrologi Programansvarig, Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet

UlrikSjögren-Jobbsprånget
Öppna glasdörren för nyanlända akademiker

"Kombinera affärsnytta med social hållbarhet."

Ulrik Sjögren, Jobbsprånget

Exit
summering & framåtblick

Erik Winnfors Wannberg
Vad har vi sagt och hur tas frågorna vidare?

"VA-branschen har inte haft så här stora utmaningar på över 50 år. Många av frågorna måste i stor utsträckning lösas med tanke på helheten."

Erik Winnfors Wannberg, Chefredaktör, VA-tidskriften Cirkulation

Vatten_05
Vatten2023 är en ny mötesplats som välkomnar ett stort antal besökare och utställare till Svenska Mässan i oktober 2023. Innan vi avslutar dagen ser vi framåt mot en spännande nyhet - Vatten 2023 på Svenska Mässan den 24-26 oktober nästa år.

Annika Persson, Business Development Manager, Svenska Mässan
Henrik Edman, Affärschef, Svenska Mässan

Vi avslutar dagen med ett härligt branschmingel!