Välkommen till
Vattenindustrin
FORUM 24

Den 19 november återkommer
Vattenindustrin FORUM 24,
vi ses där!

En tryggare vatten- och avloppsförsörjning, vatteninfrastrukturens digitalisering och frågan om kompetensförsörjning är de tre centrala teman som kommer att utforskas vid det kommande Vattenindustrin FORUM24. Varje block presenterar korta inspel och perspektiv inom området med en avslutande paneldiskussion ledd av moderator.

Teman 2024

Programmet presenteras löpande längre ner på denna sida.

  • Vatteninfrastrukturens digitalisering
  • Hot & Säkerhet: En tryggare vatten- och avloppsförsörjning
  • Kompetensförsörjning för framtidens vatten

Detaljer

  • 19 november 2024, registrering från 09.30, programstart 10.00
  • Middag & branschmingel från kl. 18.00
  • Posthuset, Stockholm (mittemot Centralstationen)
  • Pris per biljett: SEK 3990 kr ex moms (betalas med faktura, se villkor)

PROGRAM

Programmet uppdateras löpande.

09.30 Registrering & fika

10.00 Programstart

OMBILD_KAHLOellinorretusch2-6I4A5901-_LIGHT
Moderator för Vattenindustrin FORUM24 är Ellinor Persson. Med sin skärpa och sitt genuina engagemang, sin närvaro och generösa sätt får Ellinor med sig scendeltagarna och publiken i en samlad trupp. Ellinor har över tusen direktsändningar i radio och TV bakom sig och har även visat prov på sin allmänbildning och kunskap genom att vinna "På spåret" inte mindre än två gånger (2004 & 2013).
JohnSkantze
”Det skall bli intressant att få samla kompetens hos de flesta av Sveriges leverantörer och användarna i form av kommunernas VA-organisationer och industrin till FORUM24. Genom att vi tillsammans ökar vår kunskap och diskuterar framtidens utmaningar kan vi förbereda oss. Säkerhet, digitalisering och behovet av rätt kompetens är tre av de viktigaste ämnena i dagsläget och ingen av aktörerna på marknaden kommer att klara dem på egen hand. Genom nätverkande ökar vi förtroendet mellan parterna och i en relation som bygger på tillit kan de svåraste utmaningar hanteras. Jag ser verkligen fram emot att träffa branschen i Stockholm i november.”

John Skantze, ordförande Vattenindustrin

ad6ba210-3037-4b97-92f0-949bbbb46feb
"Att omvärlden är i rörelse utgör knappast en nyhet. Många trender är bekanta sedan tidigare men den stora svårigheten ligger i takt och tajming. Omvärldens rörelse är sällan linjära. Olika trender kan ta kraftiga språng när flera faktorer sammanfaller. Temat för FORUM24 tar fasta på tre trender som står mitt i 'språnget', nämligen säkerhet, digitalisering och kompetensfrågan. Ser verkligen fram emot att utforska dessa områden lite närmare tillsammans med näringsliv, va-organisationer och andra aktörer."

Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten

Vatteninfrastrukturens digitalisering

Profilfoto M Hasselgren
Introduktion till Vatteninfrastrukturens digitalisering

"Vi inom Vattenindustrin är övertygade om att digitalisering och införande av ny teknik och kunskap är nödvändigt för att säkerställa vattentillgången i ett växande Sverige och en värld där klimatförändringarna ökar i takt."

Marcus Holmquist, Business Development Manager, Xylem

David Öhman
Smart Vattenhantering: digitaliseringens roll i framtidens VA-bransch

"I detta föredrag utforskar vi hur Siemens digitaliseringstekniker kan revolutionera vattenindustrin. Med fokus på användningen av Industrial Edge och artificiell intelligens, belyser vi hur dessa teknologier kan stärka digitaliseringen av vatteninfrastrukturen och göra den mer resurseffektiv. Genom konkreta exempel diskuterar vi hur AI och avancerade dataanalysverktyg inte bara förbättrar kompetensförsörjningen utan också bidrar till en mer hållbar och effektiv vatten- och avloppsförsörjning."

David Öhman, Solution Architect, Siemens

Victor Pelin
Varför och hur ska NSVA halvera vattenförlusterna på fem år?

"Vi står på axlarna av generationer av skickliga ingenjörer före oss. NSVAs äldsta dricksvattenledning i drift i dag är från 1880. Vår tid är nu och vår uppgift är att med handlingskraft sträva mot ett hållbart samhälle inom ramen för de utmaningar och möjligheter som finns runtomkring oss. Om 150 år står skickliga ingenjörer på våra axlar."

Victor Pelin, Specialist dricksvattendistribution, NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

MartinLinse
Insikter från digitalisering av +200 pumpstationer med smarta rapporter

"De smarta rapporterna har gett mig bättre förutsättningar att planera det löpande underhållet av våra anläggningar."

Martin Linse (bilden), Gruppchef Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, Marcus Holmquist, Business Development Manager Xylem, Erika von Hage Key account Manager Gemit Solutions

ElcoDocter
The impact of downtime in the water and waste water industry, and best practice to fight it

"The water and waste water industry works under a lot of pressure, as their service has a deep impact in society. Failure of operation has dire consequences, socially, as well as economically for the company providing the service. In this presentation we'll discuss about the most common issues, and how to overcome them, through the application of redundant communication and permanent monitoring."

Elco Docter, Product Manager Anybus Diagnostics, HMS Industrial Networks

Hot & Säkerhet: En tryggare vatten- och avloppsförsörjning

KarinPalmbladRamboll
Introduktion till Hot & Säkerhet: En tryggare vatten- och avloppsförsörjning

"Dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen är komplexa system och måste fungera 24 timmar om dygnet, året runt. I en mer komplex omvärld finns ett stort behov av såväl expertis som produkter och tjänster för att klara av våra sårbarheter och beroenden. Vi behöver också dela erfarenheter med varandra i större utsträckning. Den privat-offentliga samverkan behöver utvecklas och möjliggöras fullt ut. Tillsammans är nyckelordet!"

Karin Palmblad, Avdelningschef Resiliens, Ramboll

JörgenHolmlund
Geopolitiska och säkerhetspolitiska händelser som påverkat hotbilden för samhällskritiska infrastrukturobjekt

Jörgen Holmlund, Lärare i Underrättelsetjänst vid Försvarshögskolan, har gedigen nationell och internationell erfarenhet, bland annat som Officer för Swedish Armed Forces och polisintendent på Rikskrim och NOA. Vid FORUM 24 delar Jörgen med sig av sin kunskap över vilka närtida geopolitiska och säkerhetspolitiska händelser som påverkat hotbilden för samhällskritiska infrastrukturobjekt.

Jörgen Holmlund, Lärare i Underrättelsetjänst, Försvarshögskolan

LarsBrånn
Nödvatten - Hur kan vi tillsammans bli bättre på att säkerställa våra gemensamma kontinuitetsbehov

"I och med vårt nuvarande säkerhetspolitiska läge så är det än viktigare att vi inte agerar ensamt i våra olika områden och kompetenser. Alla behövs och vi behöver arbeta tillsammans för en fungerande samverkan i praktiken för att få en fungerande försörjningstrygghet inom exempelvis dricksvatten."

Lars Brånn, Senior rådgivare Resiliens, Ramboll

Elina Bratt bild ute 2023
Hur skapar vi ett effektivt och inkluderande säkerhetsarbete

”Säkerhetsområdet är omgärdat av flertalet krav och lagstiftningsområden som inte sällan upplevs som svårt och jobbigt för en organisation att hantera.”
Elinas presentation visar på en resa om hur säkerhet kan blir en naturlig del i en verksamhet och vilka positiva följder det får för organisationen."

Elina Bratt, Avdelningschef Säkerhet, VA SYD

MatsKarlssonLandreCIRCLE
Mitt i arbetet inför NIS2 och den nya Cybersäkerhetslagen

"I november är vi mitt i arbetet inför NIS2 och den nya Cybersäkerhetslagen. Vi tar tempen på situationen, i synnerhet vad det i praktiken betyder för VA-verksamheter, men sneglar samtidigt framåt på vad som är på väg från EU. Du får en rykande färsk uppdatering kring vad som är nytt, men även vad som fortfarande är otydligt gällande hur EU vill att vi driver säkerheten i våra system."

Mats Karlsson Landré, Lead Expert OT Security Advisor, AFRY

Kompetensförsörjning för framtidens vatten

JennyRiit-styrelsen2022-2
Introduktion till Kompetensförsörjning för framtidens vatten

"För att få vattennätet att fungera stabilt och säkra framtidens vattenförsörjning krävs investeringar på 560 miljarder kronor fram till 2040. Därför behöver kompetensförsörjningen säkras."

Jenny Riit, Affärsutvecklingschef – reningsverk, Xylem

Matilda2
Introduktion till Kompetensförsörjning för framtidens vatten

"Vatten ska vara det självklara valet för unga som vill arbeta med hållbarhet, ny teknik och känna att deras arbete är viktigt och göra skillnad. Tillsammans behöver vi öka attraktiviteten för branschen för att kunna rekrytera klassiska VA-roller liksom nya typer av kompetens."

Matilda Jirblom, Utredningsingenjör, Ramboll

Dan Löfgren
Svenskt Vattens kompetensenkät 2024

Svenskt Vattens har under början av 2024 kartlagt problem och svårigheter med en av branschens riktigt stora utmaningar: Att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. De tillfrågade är drygt 300 VA-ansvariga eller motsvarande.

Dan Löfgren, Senior strateg, Svenskt Vatten

Pressbild Markus Åberg
Hur vi säkrar att morgondagens kompetens vill arbeta inom vattenindustrin

”På dagens arbetsmarknad är det hög konkurrens om de duktiga talangerna, särskilt om de med specialiserad teknisk kompetens. Detta ger att eftertraktade kandidater kan ställa väldigt höga krav – och även juniora talanger har höga förväntningar på vad en arbetsgivare bör kunna erbjuda för att vara ett intressant alternativ.”

Markus Åberg, Head of Talent Advisory, Academic Work

18.00 Exit:
Reflektion och kommentar till FORUM24

Erik Winnfors Wannberg
"Den civila beredskapen för en trygg VA-försörjning har hamnat i ett helt nytt läge under de senaste åren. Här har den samlade VA-branschen ett stort ansvar."

Erik Winnfors Wannberg, Chefredaktör, VA-tidskriften Cirkulation

18.00 Branschmingel & middag