1967

Den 6 september 1967 börjar historien om Vattenindustrin. Föreningen startade under namnet Varim med 14 medlemsföretag och flera av ursprungsmedlemmarna är fortfarande medlemmar idag.

1980

Namnet Varim stod för Vattenreningsgruppen inom Sveriges Mekanförbund och skrevs med versaler inuti vattendroppen. Droppen har följt med i logotypen genom åren.

1995

Mässor och mötesplatser har varit viktiga för medlemsföretagen under alla tider. År 1995 arrangerades mässan Kommunalteknik som sedan blev VA-mässan. Här syns en bild från dåtidens mässmonter. Logotypen hade ändrats till Varim med gemener och den karakteristiska droppen bredvid namnet.

Mässa Varim

2017

Logotypen och den grafiska profilen uppdaterades för ett mer modernt uttryck.

2021

Varim bytte namn till Vattenindustrin som ett naturligt steg mot att bli en starkare branschförening. Namnet syftar till att tydligare beskriva vilka vi representerar, företag verksamma inom vattenindustrin. Målsättningen är tydlig – att bidra till mer kunskap och ökad förståelse mellan beställare och utförare för att på så sätt höja både kapacitet och effektivitet. Även att växa som organisation för att få större möjligheter att påverka VA-branschen inom våra frågor.

2022-2024

Vattenindustrin arrangerar sitt första FORUM hösten 2022 och lägger grunden till Mötesplats Vatten som genomförs på Svenska Mässan under hösten 2023. Ett erbjudande för mikroföretag tas fram för att stimulera nya idéer och tillväxt, liksom ett branschgemensamt Internship Program för att locka fler talanger att välja en karriär inom vatten. När vi kliver in i år 2024 är antalet medlemmar 58.

Citattecken

Det finns många skäl att vara med i en branschorganisation. Jag tycker framför allt att det signalerar öppenhet och generositet som alla vinner på vilket är till fördel för våra kunder.

Bo Tiderman, VD på Airwatergreen

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel?
Som medlem i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!