1967

Den 6 september 1967 börjar historien om Varim, som branschföreningen hette då. Föreningen startade med 14 medlemsföretag och flera av ursprungsmedlemmarna är fortfarande medlemmar idag. Bilden till höger visar protokollet från första stämman.

1980

Branschföreningen hette då Vattenreningsgruppen inom Sveriges Mekanförbund, men kort och gott Varim. Vi skrev VARIM med versaler inuti vattendroppen. Droppen har följt med i logotypen genom åren. Bilden till höger är från en mässa med vattentema på 1980-talet.

1995

Under året 1995 arrangerades mässan Kommunalteknik som är föregångare till nuvarande VA-mässan. Här ser ni en bild från Varims mässmonter då. Logotypen hade ändrats till Varim med gemener och den karakteristiska droppen bredvid namnet.

Mässa Varim

2017

Året då Varim valde att uppdatera sin logotyp och grafiska profil till ett mer modernt uttryck. Här kom de klassiska vattenbilderna in och lyfte kommunikationen i sin helhet.

2021

Varim bytte namn till Vattenindustrin som ett naturligt steg mot att bli en starkare branschförening. Namnet beskriver tydligare vilka vi är: en branschförening för alla verksamma inom vattenindustrin.

Målsättningen är tydlig – att bidra till mer kunskap och ökad förståelse mellan beställare och utförare för att på så sätt höja både kapacitet och effektivitet. Även att växa som organisation för att få större möjligheter att påverka VA-branschen.

Citattecken

Det finns många skäl att vara med i en branschorganisation. Jag tycker framför allt att det signalerar öppenhet och generositet som alla vinner på vilket är till fördel för våra kunder.

Bo Tiderman, VD på Airwatergreen

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel?
Som medlem i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!