Välkommen till Vatten2023. Vi lever i förändringens tid och omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi pågår för fullt. I den omställningen är vattenbranschen central och behöver större satsningar och fler investeringar. Det kräver i sin tur en arena och ett ekosystem där avgörande idéer kan växa. En plats där goda krafter och nya lärdomar kan inspirera och driva den förändring som är nödvändig för en hållbar framtid.

I samarbete med Vattenindustrin introducerar Svenska Mässan Vatten2023 den 24-26 oktober. Som medlem får du rabatt på kvadratmeterpriset på din monter samt på tjänster och produkter kopplade till din medverkan. Vattenindustrin kommer att delta som förening och som medlem har du möjlighet att stå i anslutning till vår centralt placerade yta. Kom ihåg att ange att du är medlem när du ansöker om monterplats. Du kan boka din plats här!

”Människor och branscher behöver mötesplatser där vi kan utbyta erfarenhet, sprida kompetens, knyta kontakter och bygga relationer. Vi vill med Vatten2023 skapa en ny typ av mötesplats som ger hela branschen en gemensam plattform. Det är mycket som är föränderligt just nu, både världsläget, miljön och det skifte vi befinner oss i vad gäller nya stora investeringar. Detta kräver att vi skapar nya organisationer och arbetssätt. För att lyckas med det behöver vi mötas och genom dialog säkra en bättre förståelse och ett effektivt och tryggt arbete.”, säger Anette Seger, vd på Ramboll och ordförande för Vattenindustrin.

Fördelar som medlem i Vattenindustrin

 • Exklusiva medlemsrabatter på monteryta, monterservice och -material samt förbokade hotellrum på Gothia Towers
 • Möjlighet att medverka i programråd
 • Möjlighet att påverka utformingen av Vatten 2023

Teman för Vatten2023

Vatten2023 bygger på fyra centrala teman. Teman som sammanfattar och belyser nödvändiga faktorer för att bygga en hållbar framtid och vattenbransch.

 • Det stabila samhället
 • Det cirkulära samhället
 • Det smarta samhället
 • Det innovativa samhället

En framtidsarena i tre delar

Vatten2023 är en ny mötesplats som välkomnar ett stort antal besökare och utställare till Svenska Mässan i oktober 2023. Vatten2023 är en arena för innovation, påverkan, inspiration och nya affärer.

Water Expo är en viktig och pålitlig mötesplats för säljare, köpare och branschen i stort. Genom ett ännu vassare innehåll blir Vatten2023 till ett absolut måste för hela vattenindustrin.

Water Frontiers är en unik samlingspunkt för affärsutveckling, innovation, nya möjligheter och matchmaking. Vattenbranschen får chansen att visa sin samlade innovationsförmåga och visioner för framtiden.

Water Summit är konferensen där frågorna står i centrum, här sammanförs forskare och politiker med vattenbranschens beslutsfattare och kunder.

Varför medverka på Vatten2023?

 • Möt rätt personer i rätt miljö
 • Stärk ditt varumärke
 • Träffa potentiella och nuvarande kunder
 • Visa produkter och lösningar där behovet är som störst

Vilka besöker Vatten2023?

Vatten2023 skapar en mötesplats för hela vattenbranschen och så även andra industrier med behov av vattenbranschens lösningar, till exempel livsmedelsindustrin. Bland besökarna hittar du; produktions-, drift- och underhållspersonal, anläggningsarbetare, projektingenjörer, konsulter, tjänstemän från stat, kommuner och regioner, VA-chefer, teknik, drift- och produktionschefer, inköpare, miljöansvariga, forskare, politiker och studenter.

Vad är besökarna intresserade av?

Utrustning och tjänster inom till exempel vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation, upphandling m.fl. områden. Även myndigheter, branschföreningar och forsknings-/utbildningsinstitutioner är viktiga inslag på mässan. Områden som besökarna är intresserade av och kommer att lyftas på Vatten2023 är; investeringsbehovet, klimatneutral VA 2030, ambitioner på en resurspositiv och energieffektiv bransch, krav på hållbara, säkra och resilienta lösningar och kompetensförsörjningen till branschen.

Kontakt

Albert Friberg Försäljningsansvarig/Sales Executive
+46 (0)31 708 80 96, albert.friberg@svenskamassan.se

Carmen Brüning Försäljningsansvarig/Sales Executive
+46 (0)31 708 80 92, carmen.bruning@svenskamassan.se

Läs mer om Vatten2023 här.

Läs Vattenindustrins och Svenska Mässans pressmeddelande.