Vi lever i förändringens tid och omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi pågår för fullt. Välkommen till Vatten2023 den 24-26 oktober. I den omställningen är vattenbranschen central och behöver större satsningar och fler investeringar. Det kräver i sin tur en arena och ett ekosystem där avgörande idéer kan växa. En plats där goda krafter och nya lärdomar kan inspirera och driva den förändring som är nödvändig för en hållbar framtid.

Vattenindustrin, i samarbete med Svenska Mässan i Göteborg, introducerar den nya mötesplatsen Vatten2023. Välkommen till vår lounge, Vattenindustrins vardagsrum, beläget mitt bland medlemsföretagen.

Vi ser fram emot att ses!

Vattenindustrins program

Tisdagen den 24 oktober

 • 08.00 Uppladdning i Vattenindustrins Vardagsrum för medlemsföretagen följt av invigning för alla utställare på Stora Scenen
 • 09.00 Mötesplats Vatten2023 öppnar för besökare
 • 10.00 Öppningsceremoni för konferensgästerna
 • 13.00-14.00: Stora Scenen, eftersnack i Vattenindustrins Vardagsrum

Vattenindustrin om hot & säkerhet

I en mer komplex omvärld finns ett stort behov av såväl expertis som produkter och tjänster för fysisk och digital säkerhet. Lyssna till inspel från Vattenindustrins medlemsföretag för att bättre rusta dig och din verksamhet för det ändrade säkerhetsläget.

Säkerhetsskydd i projekt och entreprenader – ett tillsammansarbete
Vera Stocks & Karin Palmblad, Ramboll

Styrning och övervakning i kristider
Bengt Eriksson, Cactus

Rent dricksvatten – så skyddar vi vårt viktigaste livsmedel
Fredrik Jonsson, Uniwater, och Åsa Ekdahl, ABAT

Säker åtkomst och säker arbetsmiljö på ledningsnätet
Maria Eriksson, Huber Technology

 • 14.00-15.00: Stora Scenen, eftersnack i Vattenindustrins Vardagsrum

Vattenindustrin om digitalisering, del 1

Hur kan digitalisering och införande av ny teknik och kunskap hjälpa till att säkerställa vattentillgången i ett växande Sverige och en värld där klimatförändringarna ökar i takt? Vattenindustrins medlemmar delar med sig av exempel på små och stora steg för att komma vidare i digitaliseringen av VA-Sverige.

Digitalisering tar dig uppför underhållstrappan
Marcus Hasselgren, Xylem

Övervaka ditt pumpsystem – förutse läckage och rörbrott
Robert Bujdosa, Grundfos

Flödesmätare med smart underhåll – upptäck avvikelser tidigt
Urban Frank, Endress+Hauser

Demokratisera data på ett säkert sätt istället för att låsa in den
Erika Von Hage, Gemit Solutions

 • 17.00 Utställningen stänger för dagen

Onsdagen den 25 oktober

 • 09.00 Utställningen öppnar
 • 11.00-12.00: Stora Scenen, eftersnack i Vattenindustrins Vardagsrum

Vattenindustrin om digitalisering, del 2

Hur kan digitalisering och införande av ny teknik och kunskap hjälpa till att säkerställa vattentillgången i ett växande Sverige och en värld där klimatförändringarna ökar i takt? Vattenindustrins medlemmar delar med sig av exempel på små och stora steg för att komma vidare i digitaliseringen av VA-Sverige.

Framtidssäkra Sveriges VA-organisationer med hjälp av digitalisering
Jesper Hess, Kamstrup

Det smarta sättet att minska vattenläckor med AI
Peder Welin, Siemens

Visionen om den digitala vattenbranschen
Fredrik Kahr, AFRY

Är VA-branschen redo för framtidens digitaliserade drift?
Andreas Riedel, Hydria Water

 • 14.00-15.00: Stora Scenen, eftersnack i Vattenindustrins Vardagsrum

Vattenindustrin om en Klimatneutral VA, del 1

Vi behöver ett mer långsiktigt perspektiv på de investeringar som görs inom VA med hänsyn till kommande generationer. Vattenindustrin delar med sig av lösningar för att verkställa klimatsmarta lösningar redan idag och nå en hållbarare VA-bransch i framtiden.

Vägen till en hållbar pumpinstallation
Torbjörn Pettersson, Zander & Ingeström

Energieffektivisering har aldrig varit mer relevant och aktuellt
Stellan Rosenquist, ABB

Sjörestaurering som funkar – kostnadseffektiv med snabbt och bestående resultat
Göran Andersson, Vattenresurs

Lokala och småskaliga kretslopp – Case Swedish Algae Factory
Jim Udén, EnviroProcess

 • 16.00-18.00 After Fair med mingel & underhållning – osa
  Plats: Vattenindustrins Vardagsrum
 • 17.00 Utställningen stänger för dagen
 • 18.30 Branschmingel i regi av Svenska Mässan

Torsdagen den 26 oktober

 • 09.00 Utställningen öppnar
 • 10.00 Vattenindustrins fokusgrupp NextGen guidar besökande studenter
 • 11.00-12.00: Stora Scenen, eftersnack i Vattenindustrins Vardagsrum

Vattenindustrin om en Klimatneutral VA, del 2

Vi behöver ett mer långsiktigt perspektiv på de investeringar som görs inom VA med hänsyn till kommande generationer. Vattenindustrin delar med sig av lösningar för att verkställa klimatsmarta lösningar redan idag och nå en hållbarare VA-bransch i framtiden.

Flexibla foder, hållbart ur mer än ett perspektiv
Emil Lundmark, Aarsleff Pipe Technologies

Minskade metanutsläpp och kemikalieförbrukning samtidigt med förbättrad avvattning
Taino Bendz, Malmberg Water

Återbruk av vatten – Mer hållbar vattenanvändning
Gustaf Söderman, Purac

Läkemedel – ett hot idag och i framtiden
Mattias Feldthusen, Nordic Water

 • 13.00 Vattenindustrins fokusgrupp NextGen guidar besökande studenter
 • 14.00-15.00: Stora Scenen, eftersnack i Vattenindustrins Vardagsrum

Vattenindustrin om säker drift

Vattenförsörjningen i Sverige idag är, för de allra flesta, väl fungerande men det är ett komplext system med många inblandade aktörer. Vi har fungerande vatten 24 timmar om dygnet, året runt men denna välfärd hotas eftersom underhållet är eftersatt och investeringsbehovet stort. Här delar Vattenindustrins medlemmar med sig av smarta lösningar för säker drift i framtiden.

Regelverket för säker kemikaliehantering och tryggad arbetsmiljö
Martin Olsson, ProMinent Doserteknik

Undvik onödiga skador på inredning och utrustning
Bo Tiderman, Airwatergreen

Ny teknik med separationskärl i avloppspumpstationer
Erik Söderström, Torell Pump

 • 17.00 Utställningen stänger

Vattenindustrins medlemsföretag deltar även i konferensprogrammet.

Om Vatten2023

Vilka besöker Vatten2023?

Vatten2023 skapar en mötesplats för hela vattenbranschen och så även andra industrier med behov av vattenbranschens lösningar, till exempel livsmedelsindustrin. Bland besökarna hittar du; produktions-, drift- och underhållspersonal, anläggningsarbetare, projektingenjörer, konsulter, tjänstemän från stat, kommuner och regioner, VA-chefer, teknik, drift- och produktionschefer, inköpare, miljöansvariga, forskare, politiker och studenter.

”Människor och branscher behöver mötesplatser där vi kan utbyta erfarenhet, sprida kompetens, knyta kontakter och bygga relationer. Vi vill med Vatten2023 skapa en ny typ av mötesplats som ger hela branschen en gemensam plattform. Det är mycket som är föränderligt just nu, både världsläget, miljön och det skifte vi befinner oss i vad gäller nya stora investeringar. Detta kräver att vi skapar nya organisationer och arbetssätt. För att lyckas med det behöver vi mötas och genom dialog säkra en bättre förståelse och ett effektivt och tryggt arbete.”, säger Anette Seger, vd på Ramboll och ordförande för Vattenindustrin.

Fördelar som medlem i Vattenindustrin

Som medlem får du rabatt på kvadratmeterpriset på din monter samt på tjänster och produkter kopplade till din medverkan. Kom ihåg att ange att du är medlem när du ansöker om monterplats.

 • Exklusiva medlemsrabatter på monteryta, monterservice och -material samt förbokade hotellrum på Gothia Towers
 • Möjlighet att medverka i programråd
 • Möjlighet att påverka utformningen av Vatten2023