Sveriges största mötesplats inom

vatten återkommer 2025

I oktober 2023 genomfördes nya Mötesplats Vatten för första gången, ett initiativ från Vattenindustrin i samarbete med Svenska Mässan i Göteborg. Tack till alla medverkande och de nära 6000 besökare och sammantaget 9400 personer från branschen som gjorde de tre dagarna till en succé.

Vi lever i förändringens tid och omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi pågår för fullt. I den omställningen är vattenbranschen central och behöver större satsningar och fler investeringar. Det kräver i sin tur en arena och ett ekosystem där avgörande idéer kan växa. En plats där goda krafter och nya lärdomar kan inspirera och driva den förändring som är nödvändig för en hållbar framtid. Mot denna bakgrund tog Vattenindustrin initiativ till en ny mötesplats.

Nu ser vi fram emot att göra denna mötesplats till en tradition tillsammans med hela branschen. Välkomna till nästa omgång av Mötesplats Vatten den 21-23 oktober 2025.

Vi ser fram emot att ses!

Foto: Vatten2023/Natalie Greppi

Om Vatten2025

Vilka besöker Vatten2025?

Vatten2025 skapar en mötesplats för hela branschen och välkomnar även andra industrier med behov av vattenbranschens lösningar. Bland besökarna finns produktions-, drift- och underhållspersonal, anläggningsarbetare, projektingenjörer, konsulter, tjänstemän från stat, kommuner och regioner, VA-chefer, teknik, drift- och produktionschefer, inköpare, miljöansvariga, forskare, politiker och studenter.

”Människor och branscher behöver mötesplatser där vi kan utbyta erfarenhet, sprida kompetens, knyta kontakter och bygga relationer. Vi vill med Mötesplats Vatten skapa en ny typ av mötesplats som ger hela branschen en gemensam plattform. Det är mycket som är föränderligt just nu, både världsläget, miljön och det skifte vi befinner oss i vad gäller nya stora investeringar. Detta kräver att vi skapar nya organisationer och arbetssätt. För att lyckas med det behöver vi mötas och genom dialog säkra en bättre förståelse och ett effektivt och tryggt arbete.”, säger Anette Seger, vd på Ramboll och ordförande för Vattenindustrin.

Fördelar som medlem i Vattenindustrin

Som medlem får du rabatt på kvadratmeterpriset på din monter samt på tjänster och produkter kopplade till din medverkan. Kom ihåg att ange att du är medlem när du ansöker om monterplats.

  • Exklusiva medlemsrabatter på monteryta, monterservice och -material samt förbokade hotellrum på Gothia Towers
  • Möjlighet att medverka i programråd
  • Möjlighet att påverka utformningen av Mötesplats Vatten 2025