Samlad kompetens för framtidens vatten

En professionell mötesplats för medlemmar som samlas kring framtidens vattenfrågor.

Vattenindustrin stöttar
mikroföretag inom VA

Ett relevant näringslivsnätverk kan vara avgörande för nya företag att snabbare kunna växa sig starka. Samtidigt främjas innovation, tillväxt och hållbarhet för framtiden.

Ska du upphandla inom VA?

Vattenindustrins fokusgrupp för upphandlingsfrågor har tagit fram guidelines och stöd som underlättar vid upphandling inom VA-branschen. Syftet är att förbättra marknaden utan att försämra konkurrensen.

Jobba med vatten!

Vattenindustrin är en spännande bransch för unga som vill arbeta med hållbarhet, ny teknik och känna att deras arbete är viktigt och gör skillnad. Välkommen att utforska en karriär inom vatten!

Våra medlemmar

Citattecken

Vatten och investeringsmedel är sköra resurser som vi måste ta väl hand om. Genom ett tätt och förtroendefullt samarbete mellan de olika aktörerna inom Vattenindustrin, VA-organisationerna och industrin kan vi säkerställa att vi har rent vatten utan att förbruka onödiga investeringsmedel. Vi ser stora utmaningar inom säkerhet, kompetens, och projektgenomförande, samtidigt som vi måste ta tillvara de möjligheter som automation och AI medför. Det gör vi tillsammans inom Vattenindustrin.

John Skantze, ordförande Vattenindustrin

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!