Samlad kompetens för framtidens vatten

En professionell mötesplats för medlemmar som samlas kring framtidens vattenfrågor.

Vattenindustrin stöttar
mikroföretag inom VA

Ett relevant näringslivsnätverk kan vara avgörande för nya företag att snabbare kunna växa sig starka. Samtidigt främjas innovation, tillväxt och hållbarhet för framtiden.

Ska du upphandla inom VA?

Vattenindustrins fokusgrupp för upphandlingsfrågor har tagit fram guidelines och stöd som underlättar vid upphandling inom VA-branschen. Syftet är att förbättra marknaden utan att försämra konkurrensen.

Jobba med vatten!

Vattenindustrin är en spännande bransch för unga som vill arbeta med hållbarhet, ny teknik och känna att deras arbete är viktigt och gör skillnad. Välkommen att utforska en karriär inom vatten!

Våra medlemmar

Citattecken

Nya förutsättningar som klimatförändringar, pågående förtätning av våra städer, kompetensbrist, ökade behov av digitalisering och automatisering och inte minst civilförsvar vid geopolitisk oro ställer höga krav på VA-branschen. Det är därför viktigt att hela branschen arbetar tillsammans för att lösa frågorna.

Anette Seger, ordförande Vattenindustrin

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!