Samlad kompetens för framtidens vatten

En professionell mötesplats för medlemmar som samlas kring framtidens vattenfrågor.

Varim blir Vattenindustrin

Namnbytet är ett naturligt steg mot att bli en starkare branschorganisation. Läs mer om vad styrelsen och våra medlemmar tänker kring namnbytet.

Kunskapsbank

VA-kunskap & Kunskapsbank

VA-kunskap är den naturliga platsen för kunskapsinhämtning. Ta del av våra tidigare webbinarier och annan branschyttig information.

Bli en del av Vattenindustrin

Bli en del av Vattenindustrin

Som medlem har du möjlighet att påverka och utveckla den viktigaste branschen för ett långsiktigt hållbart Sverige. Bli medlem redan idag!

Våra medlemmar

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!

Citattecken

Genom namnbytet vill vi förtydliga vilka vi är och vad vi står för. Det finns ett stort behov av en stark branschorganisation och det ska bli lättare att hitta oss.

Anette Seger, ordförande Vattenindustrin