Samlad kompetens för framtidens vatten

En professionell mötesplats för medlemmar som samlas kring framtidens vattenfrågor.

Vatten2023 i oktober

Den nya mötesplatsen Vatten2023 arrangeras den 24-26 oktober 2023. I omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi är vattenbranschen central och behöver större satsningar och fler investeringar. Det kräver i sin tur en arena där avgörande idéer kan växa.

Få tips och stöd vid upphandling

Vattenindustrins fokusgrupper för upphandlingsfrågor har sammanställt en överblick över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt. De har även tagit fram guider och upphandlingstips för produkter, konsulter och entreprenader.

Bli en del av Vattenindustrin

Bli en del av Vattenindustrin

Som medlem har du möjlighet att påverka och utveckla den viktigaste branschen för ett långsiktigt hållbart Sverige. Bli medlem redan idag!

Våra medlemmar

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!

Citattecken

Nya förutsättningar som klimatförändringar, pågående förtätning av våra städer, kompetensbrist, ökade behov av digitalisering och automatisering och inte minst civilförsvar vid geopolitisk oro ställer höga krav på VA-branschen. Det är därför viktigt att hela branschen arbetar tillsammans för att lösa frågorna.

Anette Seger, ordförande Vattenindustrin