Samlad kompetens för framtidens vatten

En professionell mötesplats för medlemmar som samlas kring framtidens vattenfrågor.

Vattenindustrin arrangerar forum för viktiga vattenfrågor

Vattenindustrin bjuder in till ett nytt forum där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus. I en komplex omvärld är det viktigt att fatta rätt beslut idag. Samtidigt får vi inte tappa fokus på mer långsiktiga mål som att bygga ett resilient Vattensverige, uppnå klimatmålen och säkerställa god kompetensförsörjning. Välkommen att fortsätta samtalet vid Vattenindustrin FORUM 22.

Kunskapsbank

VA-kunskap & Kunskapsbank

VA-kunskap är den naturliga platsen för kunskapsinhämtning. Ta del av våra tidigare webbinarier och annan branschyttig information.

Bli en del av Vattenindustrin

Bli en del av Vattenindustrin

Som medlem har du möjlighet att påverka och utveckla den viktigaste branschen för ett långsiktigt hållbart Sverige. Bli medlem redan idag!

Våra medlemmar

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!

Citattecken

Nya förutsättningar som klimatförändringar, pågående förtätning av våra städer, kompetensbrist, ökade behov av digitalisering och automatisering och inte minst civilförsvar vid geopolitisk oro ställer höga krav på VA-branschen. Det är därför viktigt att hela branschen arbetar tillsammans för att lösa frågorna.

Anette Seger, ordförande Vattenindustrin