Uniwater AB

Uniwater är en nordisk koncern med dotterbolag specialiserade på VA-lösningar och vatteninfrastruktur.

Vårt fokus är att förena och utveckla bolag inom olika delar av VA-branschen. Tillsammans har våra dotterbolag en bred kunskapsbas vilket ger en ökad förståelse för våra kunders behov och utmaningar.

Ambitionen är att bli den ledande aktören inom VA-infrastruktur i Norden genom fokus på specialisering, samverkan och strategiska förvärv. Vi vill bidra till hållbara lösningar genom att utveckla infrastruktur för vattnets kretslopp i samhället.