Lär känna våra medlemmar

Vår medlemmar representerar branschens främsta aktörer inom VA. Flera är engagerade i olika arbetsgrupper som aktivt arbetar för att hitta hållbara, innovativa och resilienta lösningar inom vattenfrågor.

Ett medlemskap i Vattenindustrin erbjuder dig möjligheten att nätverka inom ett professionell mötesplats och ta del av kompetensutbyte från både större och mindre företag inom branschen.

StefanBjörkegren Vd_small_beskuren
”Genom Vattenindustrin får vi möjlighet att träffa både kollegor och kunder för att utbyta erfarenhet.”

Stefan Björkegren – VD Endress+Hauser

”Alla är vinnare i en branschorganisation.”

Bo Tiderman – VD på Airwatergreen

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!