”Bra med en neutral mötesplats för VA-frågor”

– ”Ska man jobba mot VA-branschen och har kommunerna som kunder, då ska man också vara med i Vattenindustrin!”

Det säger Mats Josefsson, Product Manager på Enwa Water Technology i Kungsbacka. Företaget är Nordens ledande leverantör av utrustning till offentliga bad- och spaanläggningar, men jobbar sedan 14 år även inom VA och processindustri. Tillsammans med marknadschef  Anders Widing är Mats aktiv i Vattenindustrins evenemang.

Erfarenhetsutbytet avgörande för enskilda företag
Förutom att branschorganisationen ger möjlighet att träffa kollegor och utbyta viktig erfarenhet, pekar Mats på tre huvudsakliga skäl för ett företag att vara med. För det första poängterar han vikten att vara en del i en större helhet.

– ”För det enskilda företaget kan det vara svårt att föra ut en åsikt och bli lyssnad till. Men om Vattenindustrin står bakom ett förslag finns det större chans att man får genomslag. Branschorganisationen är ju opartisk och kan inte anklagas för att tala i egen sak, som ett företag kan.”

Skäl nummer två är snarlikt, fast sett från andra hållet.

– ”Kommunerna är ju lite försiktiga när de handlar upp VA, säger han. Det ska vara trygga lösningar och inget får gå fel. Då kan det vara bra att stå stark bakom Vattenindustrins sköld. Om hela branschen står bakom en viss teknik eller metod, blir det en garant för att det är bra.”

Vatten 2023 är viktig
Sist, men inte minst, anger Mats samarbetet med Mötesplats Vatten som ett tredje skäl för medlemskap. Genom Vattenindustrin har medlemmarna möjlighet att påverka mässans innehåll, utformning och placering.

– ”Det är väldigt viktigt för oss. Mötesplatsen är vår stora möjlighet att nå ut till de målgrupper vi vill nå för att diskutera våra frågor och presentera våra lösningar. Det är där vi träffar potentiella kunder och VA-huvudmän, så det vill vi inte missa.”

Mats betonar också vikten av att ha en neutral mötesplats, där ingen är för mer än någon annan och ingen har större rätt till frågan. Under Vattenindustrins vingar kan alla träffas och diskutera på lika villkor, konstaterar han.

– ”Vi kan lyfta viktiga teknikfrågor och höra oss för hur andra arbetar med dom, utan att det handlar om enskilda produkter. Det betyder mycket!”