”Genom Vattenindustrin får vi möjlighet att träffa både kollegor och kunder för att ut byta erfarenhet”

En av de nyare medlemmarna är Endress+Hauser som levererar mätinstrument, service och lösningar till bland annat svenska VA-branschen. VD Stefan Björkegren ser många fördelar med en stark och aktiv branschförening.

– ”Genom Vattenindustrin får vi möjlighet att träffa både kollegor och kunder för att ut byta erfarenhet. Det är en chans att höja kompetensen och samtidigt bidra till branschens gemensamma utveckling.”

Endress+Hauser verkar över hela världen och har sju uttalade fokusområden. Ett av dem är Vatten och Avlopp där det svenska bolaget, bland annat, valt att koncentrera sig.

– ”Lagkrav, minskade budgetar och ökad processkomplexitet innebär utmaningar framöver. Detta ställer krav på branschen i sin helhet. Där ser jag tydliga uppgift er för Vattenindustrin.”

Tillväxt kräver kompetens
Stefan Björkegren lyfter fram tre områden där han sätter hopp till. Bland annat efterfrågan han förbättringar inom den offentliga upphandlingen med framåt blickande fokus på värdeskapande teknik, där han känner att VA-branschen behöver draghjälp.

Nästa område är förmågan att upprätthålla kompetens och intresse för VA-branschen som helhet. Enligt Stefan Björkegren möts två olika företeelser; stora pensionsavgångar och snabb teknikutveckling, som bägge innebär ett ökat behov av medarbetare.

Det tredje området hänger ihop med de andra och handlar om tillväxt. Vi måste säkra att ungdomar intresserar sig för VA-sektorn och väljer att utbilda sig inom den, betonar han.

– ”Här krävs lobbyinsatser mot politiker, vilket ju är en av branschorganisationens huvuduppgifter. Det finns ett stort behov av att visa på VA-branschens potential och skapa engagemang utanför den närmaste kretsen!”

Nya utbildningar?
Stefan efterfrågar även utbildning på gymnasienivå, med annan inriktning än tidigare. I takt med utvecklingen av till exempel mätinstrument, krävs ökad kunskap inom digital kommunikation och it, kompetenser som inte var lika aktuella tidigare.

– ”Vi bidrar med tre kontaktpersoner och utnyttjar till fället att tillsammans med andra verka för en bättre miljö, som ju är det yttersta målet för Endress+Hauser i all vår verksamhet”, avslutar Stefan Björkegren.