Boel Mannström på Polymore AB, berättar varför de valde att bli medlem i Vattenindustrin.

Vi har bara varit medlemmar i ett par år, men tycker att det är intressant och givande på många sätt. Framför allt får man nya kontaktytor i branschen som man kan prata med om sådant som händer och som berör oss. Vattenindustrins syfte är ju att företräda oss i branschen och på sikt säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Då känns det bra att vara delaktig i det som sker. Vi tror även att det är till nytta får våra kunder.

Framför allt är det två stora möten, höst och vår, som är intressanta och som samlar många deltagare. Eftersom vi är ett litet företag med bara fem personer är det roligt att träffa likasinnade.

Vattenindustrin arbetar mycket med lobbying och påverkan kring gemensam upphandling. Det är ju viktiga frågor i sig, men betyder inte så mycket för oss, eftersom vi inte så ofta säljer via upphandling. Däremot är det bra med fortbildning och seminarier om sådant som man inte kan lära sig på egen hand.

Både jag och Fredrik Mannström, som arbetar med försäljning, är med i var sin arbetsgrupp där vi fördjupar oss i frågor som är viktiga. Jag arbetar med rekrytering av nya företag till Vattenindustrin och då diskuterar vi bland annat avgiftsfrågor. Idag har man två nivåer på medlemskap och man kan alltid fundera över om det behövs andra nivåer också.