”Vi måste ge de unga en tydlig plats och få dem med oss”

Erik Malmberg på Malmberg Water AB, berättar varför de tycker det är viktigt att vara medlemmar.

Vattenindustrin spelar en viktig roll som samlande och inspirerande kraft i vår bransch. Här kan alla träffas och dra upp gemensamma riktlinjer för branschens framtid. En av de viktigaste aspekterna i arbetet är att konkurrensen om arbetskraft och de ungas intresse ökar. Där kan vi i Vattenindustrin göra skillnad genom att marknadsföra branschen på ett kraftfullt sätt.

Vi måste ge de unga en tydlig plats och få dem med oss. Vattenbranschen är konservativ och inte speciellt förändringsbenägen, det har helt enkelt inte behövts. Men nu ser verkligheten annorlunda ut, tillvaron har globaliserats och digitaliserats och vi måste följa med. Då känns det meningsfullt att vara med i branschföreningen och att låta unga medarbetare träffa andra och utbyta erfarenhet. Vi är en förhållandevis liten bransch i Sverige och yngre medarbetare byter jobb betydligt oftare nu än tidigare. Därför är det bra att vara öppna och generösa mot varandra. Det tjänar vi alla på.

Det är roligt att se att kvinnorna i allt större omfattning söker sig till vår bransch. Vatten och miljö är frågor som berör hela vår existens och som oroar många. Vi måste i ännu högre grad förklarar hur vår verksamhet hänger ihop med hela kretsloppet och FN’s 17 globala miljömål. Det är en uppgift för Vattenindustrin!

Vattenindustrin är en öppen och transparent organisation och det finns en god samtalston mellan medlemmarna. Jag upplever att vi ger och tar väldigt generöst och det berikar arbetslivet för oss alla.

Malmberg Water AB har varit medlemmar sedan starten och så kommer det fortsätta!