Vattenindustrin har en fokusgrupp bestående av branschens stora kemikalieleverantörer som vill stötta branschen i kemikalierelaterade frågeställningar.

Vattenindustrins fokusgrupp för kemikaliefrågor har som uppdrag att stötta branschen i kemikalierelaterade frågeställningar. Ett exempel är de stöddokument vid upphandling av VA-kemikalier som tagits fram med syfte att förbättra marknaden utan att försämra konkurrensen.

Vattenindustrins fokusgrupp för kemikalier har som mål att inköp ska kunna ske på ett enkelt sätt och samtidigt uppfylla köparens behov, vilket har resulterat i rekommendationer och stöd för upphandling av kemikalier. Materialet har tagits fram i samverkan med representanter för olika upphandlingsenheter för att kvalitetssäkra innehållet.

  • Upphandlingsrekommendation – VA-kemikalier
  • Anbudsförfrågan
  • Sanningsförsäkran
  • Avtalsvillkor Vattenindustrin
  • Checklista ska-krav
  • Fällningskemikalier – rekommendation på anbudsutvärdering
  • Polymerer – rekommendation på anbudsutvärdering

Till dokumenten >>

Inom området kemikalier vill Vattenindustrin följande:

  • Vi vill ha en tidig dialog med våra upphandlande kunder för att skapa en så verklighetsnära upphandling som möjligt.
  • Vi är en viktig samtalspart till myndigheter och beslutsfattare angående en högre grad av självförsörjning och beredskap av vattenreningskemikalier.
  • Vi ska vara det självklara förstahandsvalet för alla vid behov av dialog kring kemikaliefrågor.
anders-jilden-uwbajDCODj4-unsplash
UlrikaJohnsson

"Vi har arbetat fram förslag på stöd som ska underlätta arbetet för alla parter. Vårt mål är att skapa en väl fungerande marknad, som leder till tydliga affärer för både beställaren och leverantörer. Det tjänar alla på."

Ulrika Johnsson, upphandlingsansvarig Feralco Nordic,
& ordförande Fokus Kemikalier

Mer inom kemikalieupphandling

Övergripande rekommendation vid upphandling av VA-kemikalier

Vattenindustrins fokusgrupp för kemikalier har tagit fram förslag på mallar och stöd för upphandling av VA-kemikalier. Syftet är att förbättra marknaden utan att försämra konkurrensen.

Fällningskemikalier
- rekommendation på anbudsutvärdering

Ta del av en enkel skriven guideline som underlättar er upphandling inom VA-branschen.

Ladda ner dokumentet genom att högerklicka på filen och sedan ”Spara länk som…

Polymerer
- rekommendation på anbudsutvärdering

Ta del av en enkel skriven guideline som underlättar er upphandling inom VA-branschen.

Ladda ner dokumentet genom att högerklicka på filen och sedan ”Spara länk som…

Anmäl dig här
för att få uppdateringar

Vill du få veta när Vattenindustrins stöddokument vid upphandling av VA-kemikalier uppdateras?


Vill du också engagera
dig i Fokus Kemikalier?

Fokus Kemikalier består av medlemsföretag i Vattenindustrin inom området och stöttar branschen i sin upphandlingsverksamhet av kemikalier samt sprider kunskap om upphandling och övriga frågor inom detta område.