Ladda ner

Vattenindustrins fokusgrupp för kemikalier har tagit fram förslag på mallar och stöd för upphandling av VA-kemikalier. Syftet är att förbättra marknaden utan att försämra konkurrensen.

Här kan du ladda ner dokumenten:

Ladda ner dokumentet genom att högerklicka på filen och sedan ”Spara länk som…”

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!