Dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen är komplexa system och måste fungera 24 timmar om dygnet, året runt. Fokusgrupp Hot & Säkerhet har uppdraget att hantera dessa frågor inom Vattenindustrin.

Vattenindustrins medlemsföretag har gedigen kunskap om hot & säkerhet inom VA. I en mer komplex omvärld finns ett stort behov av såväl expertis som produkter och tjänster för fysisk och digital säkerhet.

Fokusgrupp Hot & Säkerhet arbetar för att identifiera behov av förändring och utveckling i säkerhetsarbetet inom VA där vi som branschorganisation kan göra skillnad.

markus-spiske-gcgves5H_Ac-unsplash
Joachim Jämttjärn_lowII
”Vattenförsörjningen i Sverige idag är, för de allra flesta, väl fungerande men det är ett komplext system med många inblandade aktörer. Vi har fungerande vatten 24 timmar om dygnet, året runt men denna välfärd hotas eftersom underhållet är eftersatt och investeringsbehovet stort.”

Joachim Jämttjärn,
Generalsekreterare Vattenindustrin

Vill du också engagera
dig i Fokus Hot & Säkerhet?

Fokus Hot & säkerhet arbetar för att identifiera behov av förändring och utveckling i säkerhetsarbetet inom VA där vi som branschorganisation kan göra skillnad.