VA-branschen står inför ett generationsskifte

Vattenindustrin och VA-branschen står inför ett generationsskifte och därför vill vi lyfta våra framtida stjärnor. Vi kallar dem Vattenindustrins Voices!

Dessa stjärnor ingår i en arbetsgrupp där Vattenindustrin har samlat våra medlemsföretags yngre förmågor som träffas och diskuterar frågor som digitalisering, AI, automation, nya kommunikationssätt samt diskuterar hur vi kan locka in unga och ytterligare/annan kompetens till branschen.

Lär känna våra stjärnor bättre och varför de har valt att arbeta inom VA-branschen i vår intervjuserie.

Matilda Jirblom_beskuren
”Jag är inspirerad av att arbeta i en bransch som bidrar till att en av samhällets grundpelare fungerar – rent vatten i kranen.”

Matilda Jirblom, Ramboll

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!