Vattenindustrin ska vara
ett attraktivt val för unga

Vattenindustrin står inför ett generationsskifte. Samtidigt finns ett mycket stort investeringsbehov och utvecklingen går fortare än någonsin tidigare. Detta innebär att vi inte bara behöver ersätta de som går i pension, vi behöver också locka nya typer av kompetenser till den spännande och viktiga VA-branschen.

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga och drivs av fokusgruppen NextGen inom Vattenindustrin. Fokus NextGen synliggör jobb- och utvecklingsmöjligheter inom Vattenindustrin för att locka fler att välja en karriär inom branschen.

Medlemskap

Snubbeltråd
till Vattenindustrin

I en undersökning¹ genomförd 2022 bland Vattenindustrins medlemmar svarade 72% nej på frågan om de aktivt sökt sig till just VA-branschen. Detta vill Vattenindustrin ändra på.

Vattenindustrin ska vara de självklara valet för unga som vill arbeta med hållbarhet, ny teknik och känna att deras arbete är viktigt och gör skillnad. Denna förändring behöver komma snart. En annan undersökning² bland chefer och HR-ansvariga visade samtidigt bland annat följande effekter av kompetensbrist redan idag:

  • 82% av de svarande menar att kompetensbrist gör att de inte kan expandera verksamheten som planerat
  • 45% av de svarande menar att kompetensbrist gör att de inte kan utveckla produkter och tjänster som planerat
  • 36% av de svarande menar att kompetensbrist gör att de avstår från att svara på anbud då vissa krav på kompetens saknas

Under 2022 genomförde Vattenindustrin två undersökningar bland medlemsföretagen:
¹ Vägen till Vattenindustrin 2022 – en enkät med frågor om hur de anställda i medlemsföretagen hamnat i VA-branschen
² Kompetensbehov 2022 – en enkät som riktade sig till chef/HR-ansvarig om upplevd kompetensbrist idag och på sikt

I en undersökning genomförd 2022 svarade 72% av deltagarna ”nej” på frågan om de aktivt sökt sig till just VA-branschen.
Matilda Jirblom_beskuren
”Jag är inspirerad av att arbeta i en bransch som bidrar till att en av samhällets grundpelare fungerar – rent vatten i kranen.”

Matilda Jirblom, processingenjör Ramboll
& ordförande Fokus NextGen

Vill du också engagera
dig i Fokus NextGen?

Fokus NextGen åskådliggör och lyfter möjligheterna inom Vattenindustrin för att locka fler att välja en karriär inom branschen.