Vattenindustrin ska vara
ett attraktivt val för unga

Vattenindustrin står inför ett generationsskifte. Samtidigt finns ett mycket stort investeringsbehov och utvecklingen går fortare än någonsin tidigare. Detta innebär att vi inte bara behöver ersätta de som går i pension, vi behöver också locka nya typer av kompetenser till den spännande och viktiga VA-branschen.

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga och drivs av fokusgruppen NextGen inom Vattenindustrin. Fokus NextGen synliggör jobb- och utvecklingsmöjligheter inom Vattenindustrin för att locka fler att välja en karriär inom branschen.

Inom området kompetensförsörjning vill Vattenindustrin följande:

  • Vattenindustrin vill öka attraktiviteten för branschen för att kunna rekrytera klassiska VA-roller liksom nya typer av kompetens.
  • För att få vattennätet att fungera stabilt och säkra framtidens vattenförsörjning krävs investeringar på 560 miljarder kronor fram till 2040. Därför behöver kompetensförsörjningen säkras.​
  • Vattenindustrin ska vara det självklara valet för unga som vill arbeta med hållbarhet, ny teknik och känna att deras arbete är viktigt och göra skillnad.
Speech bubbles icon symbold crashing . Social opinion problems and diplomacy debating. Aggresive dialogue . Controversy dialogue concept .
Matilda Jirblom_beskuren
”Jag är inspirerad av att arbeta i en bransch som bidrar till att en av samhällets grundpelare fungerar – rent vatten i kranen.”

Matilda Jirblom, processingenjör Ramboll
& ordförande Fokus NextGen

Mer inom kompetensförsörjning

Snubbeltråd
till Vattenindustrin

I en undersökning bland Vattenindustrins medlemmar svarade hela 72% att de inte aktivt sökt sig till just VA-branschen. Detta vill vi ändra på.

NextGen på
FORUM24

Är du student eller lärare till studenter som är nyfikna på möjligheterna med en karriär inom vatten? Passa på att besöka oss på FORUM24 den 19 november och lär dig med om VA-branschen!

Kunskapsbank

Jobba med
vatten!

Vattenindustrin är en spännande bransch för unga som vill arbeta med hållbarhet, ny teknik och känna att deras arbete är viktigt och gör skillnad. Välkommen att utforska en karriär inom vatten!

Vill du också engagera
dig i Fokus NextGen?

Fokus NextGen åskådliggör och lyfter möjligheterna inom Vattenindustrin för att locka fler att välja en karriär inom branschen.