Matilda Jirblom arbetar som utredningsingenjör inom vatten och avlopp på Ramboll i Malmö.

”Jag är inspirerad av att arbeta i en bransch som bidrar till att en av samhällets grundpelare fungerar – rent vatten i kranen.”

 

Vad har du för utbildning?
– Civilingenjör i Miljö- och vattenteknik, Uppsala Universitet.

Varför har du valt att arbeta inom VA?
– Jag arbetar inom VA för att det är en viktig samhällsfunktion som ska fungera felfritt alla dagar på året. Idag är det en självklarhet att vattnet från kranen alltid är drickbart, men få tänker på hur mycket teknik och arbete som ligger bakom. Det är givande att jobba inom en bransch där strävan är miljön och människans bästa.

Berätta om det jobb du har idag!
– Jag jobbar med att ta fram lösningar för vattenverk som ska möta det framtida behovet av dricksvatten. I framtiden behöver vattenverk byggas för att rena en sämre råvattenkvalitet än idag på grund av klimatförändringar samtidigt som behovet av vatten ökar i tätorter i och med att städerna växer. Det gäller att kunna uppskatta framtida scenarier och hitta robusta tekniker som kommer att fungera flera decennier framåt.

Hur ser en vanlig dag ut?
– Under en dag på mitt jobb utför jag ofta en blandning av olika arbetsuppgifter. Jag räknar på dimensioneringar av processteg, kemikaliedoseringar och ytbehov. Vanligtvis utreder jag också olika frågor kring processval genom att ta kontakt med redan existerande anläggningar, leverantörer eller läsa litteratur på ämnet. Sedan dokumenterar jag dessa slutsatser vilka utgör beslutsunderlag i projekteten eller underlag för andra discipliner att arbetar vidare med.

Foto: Ramboll