Hej Matilda!

Berätta, vem är du?
Jag heter Matilda Jirblom och arbetar som utredningsingenjör inom vatten och avlopp på Ramboll i Uppsala.

Varför arbetar jag inom VA
Jag arbetar inom VA för att det är en viktig samhällsfunktion som ska fungera felfritt alla dagar på året. Idag är det en självklarhet att vattnet från kranen alltid är drickbart, men få tänker på hur mycket teknik och arbete som ligger bakom. Det är givande att jobba inom en bransch där strävan är miljön och människans bästa.

Jag jobbar med att ta fram lösningar för vattenverk som ska möta det framtida behovet av dricksvatten. I framtiden behöver vattenverk byggas för att rena en sämre råvattenkvalitet än idag på grund av klimatförändringar samtidigt som behovet av vatten ökar i tätorter i och med att städerna växer. Det gäller att kunna uppskatta framtida scenarier och hitta robusta tekniker som kommer att fungera flera decennier framåt.

Jag är inspirerad av att arbeta i en bransch som bidrar till att en av samhällets grundpelare fungerar – rent vatten i kranen.

Foto: Ramboll