Louise Jarlerud är processingenjör inom dricksvatten hos Purac.

”Jag är stolt över att varje dag bidra till förbättringar av vårt viktigaste livsmedel – vatten.”

 

Vad har du för utbildning?
– Civilingenjör inom Bioteknik, KTH.

Varför har du valt att arbeta inom VA?
– Det bästa med VA-branschen är alla människor, det finns mycket kunskap, engagemang och arbetsglädje i denna bransch. Vi står inför en spännande tid just nu då analystekniken utvecklas vilket innebär att fler ämnen kan påvisas i dricksvattnet. Detta leder till att högre kvalitetskrav ställs på både dricksvatten- och avloppsrening vilket i sin tur innebär att nya tekniker måste användas. Jag är stolt över att varje dag bidra till förbättringar av vårt viktigaste livsmedel – vatten.

Berätta om det jobb du har idag!
– Jag arbetar med att ta fram processlösningar till vattenverk vid nybyggnation, ombyggnation eller tillbyggnation. I det arbetet utgår jag från den vattenkvalitet som råvattnet har och de krav som Livsmedelsverket ställer på det färdiga dricksvattnet.

Hur ser en vanlig dag ut?
– Mitt arbete är varierat och alla projekt erbjuder nya spännande utmaningar. Oftast arbetar jag på kontoret med att skriva t ex programmeringsunderlag för hur en anläggning ska styras och utföra dimensioneringsberäkningar för processområden. Ibland är jag ute på site för att starta en anläggning som vi har byggt och se till att den levererar enligt de mål som satts upp.