Hej Louise!

Berätta, vem är du?
Jag heter Louise Jarlerud och arbetar som processingenjör inom dricksvatten på Purac.

Varför arbetar du inom VA?
Jag var tidigt intresserad av miljö och under gymnasiet fastnade jag för bioteknik. Inom VA kan jag kombinera miljö och teknik på ett sätt som passar mig.

Mitt arbete är varierat och alla projekt erbjuder nya utmaningar som gör att jag ständigt utvecklas. Det bästa med VA-branschen är alla människor, det finns mycket kunskap, engagemang och arbetsglädje i denna bransch.

Vi står inför en spännande tid just nu då analystekniken utvecklas vilket innebär att fler ämnen kan påvisas i dricksvattnet. Detta leder till att högre kvalitetskrav ställs på både dricksvatten- och avloppsrening vilket i sin tur innebär att nya tekniker måste användas.

Jag är stolt över att varje dag bidra till förbättringar av vårt viktigaste livsmedel – vatten.

Foto: Björn Håkansson