Johanna Langborger är Technical Application Specialist hos Brenntag Nordic.

”Att få kombinera mitt intresse för kemi och teknik med miljönytta är för mig väldigt värdefullt.”

 

Vad har du för utbildning?
– Civilingenjör Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola.

Varför har du valt att arbeta inom VA?
– Att få kombinera mitt intresse för kemi och teknik med miljönytta är för mig väldigt värdefullt. Efter examen sökte jag mig inte specifikt till vattenindustrin, utan till ett jobb som inte bara innebar kontorsarbete och som hade en bra hållbarhetsprofil. Vattenindustrin känns som en perfect match.

Berätta om det jobb du har idag!
– De roligaste dagarna på mitt jobb är de dagar jag är ute och träffar kunder. Mitt jobb som Technical Application Specialist innebär att jag hjälper kunder att hitta rätt produkt för att rena deras vatten. Det gör jag genom att utföra laborationer med olika produkter och doseringar. Jag får se många olika typer av vattenbehandlingsprocesser och industrier. Industrier har ofta reningskrav på vattnet innan det skickas vidare till kommun eller till recipient vilket innebär att många har ett reningsverk på sin produktionssite. Det gör att jobbet är varierande och utvecklande!