Isabella Fröderberg är Project Design Engineer hos HUBER Technology Nordics.

”Det är givande att jobba i en bransch som ständigt utvecklas till förmån för miljön och våra vatten.”

 

Vad har du för utbildning?
– Civilingenjör i kemi- och processteknik, Chalmers.

Varför har du valt att arbeta inom VA?
– Jag har alltid älskat havet och velat jobba för havets hälsa och välmående. VA kombinerar intresset för kemi och processteknik med intresset för havet, varje projekt jag jobbar i känner jag i slutändan är för havets bästa vilket är en ständig drivkraft. Det är givande att jobba i en bransch som ständigt utvecklas till förmån för miljön och våra vatten.

Berätta om det jobb du har idag!
– Jag jobbar som processingenjör på vår säljavdelning. Det är en bred roll som innefattar allt ifrån processdesign och tester i vårt labb till att ta fram kalkyler och affärsförslag som ska lösa kundens problem på ett fördelaktigt sätt. Genom projektens gång har jag nära kontakt med både kollegor och kunder i olika länder både på den kommunala och den industriella sidan. Kombinationen av kemi- och processteknik och den kommersiella delen med vad som är praktiskt genomförbart i varje enskilt fall gör att inget projekt är det andra likt.

Hur ser en vanlig dag ut?
– En vanlig dag kan se ut som att jag tar emot ett vattenprov från en kund som ska utvärderas i vårt labb. Jag genomför analyser kopplade till utrustningen vi erbjuder och räknar på kemikaliedoseringar, kapaciteter och reduktionsgrader. Baserat på resultaten tar jag fram ett processförslag till kunden och sätter ihop ett affärsförslag tillsammans med våra säljare som presenteras för och diskuteras med kunden. Utöver en lösning på grundfrågeställningen innefattar en hållbar lösning även parametrar som minimerad kemikalie- och vattenförbrukning samt litet footprint och god arbetsmiljö.