Bli medlem i Vattenindustrin

Till medlemmar i Vattenindustrin kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller Vattenindustrin kvalifikationskrav, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

För att ansöka om medlemskap behöver du fylla i en medlemsansökan och e-posta den till kansliet på info@vattenindustrin.se. Ansökan behandlas sedan av Vattenindustrins styrelse. Här hittar du Vattenindustrins stadgar.

Vattenindustrin erbjuder två nivåer på medlemskap, Fullvärdigt och Reducerat. Avgiften för ett fullvärdigt medlemskap i Vattenindustrin baseras på prisbasbeloppet (för 2021 kostar i serviceavgift 47 600 kr (+ moms) och en medlemsavgift på ca 2 500 kr.)

Reducerat medlemskap innebär att man under de 2 första åren betalar halv serviceavgift och hel medlemsavgift. Reducerat medlemskap innebär att man ej har rösträtt på föreningsmöten samt ej erhåller rabatt på VA-mässan. År 3 blir företaget automatiskt fullvärdig medlem och betalar för fullvärdigt medlemskap.

Intresseanmälan

Skicka in dina kontaktuppgifter så kontaktar kansliet dig med för att gå vidare med en komplett medlemsansökan.

    Bli en del av Vattenindustrin
    Citattecken

    Vattenindustrins syfte är ju att företräda oss i branschen och på sikt säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Då känns det bra att vara delaktig i det som sker.

    Boel Mannström, Polymore AB