Bli medlem i Vattenindustrin

Som medlem i föreningen kan styrelsen anta företag eller organisationer som är verksamma inom vattenindustrin i Sverige och aktivt vill verka för att utveckla branschen. Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen till föreningens kansli.

 • Här hittar du medlemsansökan som du sedan skickar med e-post till kansliet@vattenindustrin.se. Ansökan behandlas sedan av Vattenindustrins styrelse innan vi återkommer med bekräftelse.
 • Här hittar du Vattenindustrins stadgar.
 • Här hittar du Vattenindustrins personuppgiftspolicy.

Medlemsavgiften baseras på innevarande års prisbasbelopp. Reducerat medlemskap erbjuds de två första åren och ger ej rösträtt eller rabatt på Vatten2023. Medlemskapet övergår därefter automatiskt till ett fullvärdigt medlemskap. Vänligen notera att dotterbolag till koncern-/holdingbolag inte automatiskt blir medlemmar, utan varje legal enhet ska vara medlem för att ta del av medlemskapet.

Intresseanmälan - jag vill bli kontaktad

Skicka in dina kontaktuppgifter så kontaktar Vattenindustrins kansli dig.

  Jag samtycker till att de personuppgifter jag här lämnar behandlas enligt Vattenindustrins personuppgiftspolicy

  Bli en del av Vattenindustrin
  Citattecken

  Vattenindustrins syfte är ju att företräda oss i branschen och på sikt säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Då känns det bra att vara delaktig i det som sker.

  Boel Mannström, Polymore AB