Välkommen till
branschorganisationen
Vattenindustrin!

Vattenindustrin är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Vi arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat.

Som branschorganisation tydliggör vi medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Det gör vi genom att:

Verka för ett gott affärsklimat
Vattenindustrin arbetar för att aktörerna i VA-branschen tillsammans ska hitta de bästa lösningarna på utmaningarna som vårt samhälle står inför, som klimatförändringar, ökad urbanisering kontra avfolkningsbygder, kapacitetsbrist och behov av ny teknik för att möta uppdaterade krav. För Vattenindustrins medlemmar är det viktigt att leverera lösningar av hög kvalitet och med ett långsiktigt perspektiv.

Vara en kunnig företrädare för medlemmarnas intressen
Vattenindustrins medlemsföretag har mångårig erfarenhet, bred expertis och erbjuder teknik i framkant. Vattenindustrin agerar för branschgemensamma intressen gentemot lagstiftare, myndigheter, VA-huvudmän samt andra aktörer och organisationer. Vårt övergripande mål är stärkt konkurrenskraft för våra medlemmar och för branschen som helhet.

Vara en kraftfull mötesplats för medlemsföretagen
Inom Vattenindustrin möts medlemsföretagen som kollegor för kunskapsutbyte, inspiration och samarbeten. Vattenindustrins medlemsföretag får kontinuerlig information, nyheter och exklusiva inbjudningar till branschens viktiga händelser.

Verksamheten har sin bas och kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Man i glasögon med vattenglas i handen vid fönster
Louise-Jansson

”Jag är stolt över att varje dag bidra till
förbättringar av vårt viktigaste livsmedel
– vatten.”

Louise Jarlerud – Processingenjör inom dricksvatten på Purac AB

Citattecken

Vi är med i Vattenindustrin för att kunna påverka utvecklingen på en högre nivå. Branschföreningens uppgift är att driva våra frågor och se till att de bereds plats i debatten och hos beslutsfattare.

John Skanze, HUBER

Bli en del av Vattenindustrin

Arbetar du också med försörjning av vårt viktigaste livsmedel? Som medlem
i Vattenindustrin har du möjlighet att påverka framtiden inom en av de
viktigaste branscherna för ett långsiktigt hållbart Sverige. Ta chansen!