Ta reda på om Vattenindustrin kan vara något för dig genom att delta i vårt Internship Program.

Vattenindustrin står inför ett generationsskifte. Samtidigt finns ett mycket stort investeringsbehov och utvecklingen går fortare än någonsin tidigare. Detta innebär att vi inte bara behöver ersätta de som går i pension, vi behöver också locka nya typer av kompetenser till den spännande och viktiga VA-branschen.

Vattenindustrins Internship Program syftar till att attrahera unga till en bransch som är fylld med spännande möjligheter inom många områden, från tekniska utmaningar till stora samhällsfrågor. Du får en sommar du sent ska glömma när du doppar dina tår i vår industri!

Program & upplägg

Under sommaren 2024 erbjuder Vattenindustrin en grupp studenter att tillsammans arbeta på några av våra medlemsföretag i ett betalt Internship Program. Programmet riktar sig till studenter som påbörjat sin universitetsutbildning med en inriktning som efterfrågas inom Vattenindustrin. I programmet medverkar flera av Vattenindustrins medlemmar, både konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling, vilket ger en unik inblick i flera olika delar av branschen. Som utvald deltagare kommer du tillsammans med de andra deltagarna att genomföra besök på företagen för föreläsningar, studiebesök, case studies och workshops. Du och dina meddeltagare kommer att arbeta med en projektuppgift i ett övergripande och gemensamt tema som är av stor vikt för branschen. Resultatet av uppgiften ska sedan presenteras på Vattenindustrins FORUM24 som är den 19 november 2024 i Stockholm.

Sammanfattning

  • 4 veckor under sommaren 2024
  • 4 studenter som studerar på högskolenivå
  • 4 företag bland Vattenindustrins medlemmar
  • Tema 2024: Klimatförändringar & Klimatanpassning – utmaningar för VA-branschen

Välkommen att lämna din e-postadress för att bjudas in att ansöka!

Till intresseanmälan >>

Foto: Shutterstock/Eric Cote
Isabella Fröderberg (2)
”Det är givande att jobba i en bransch som ständigt utvecklas till förmån för miljön och våra vatten.”

Isabella Fröderberg,
Project Design Engineer,
HUBER Technology Nordics

Vill du anmäla
ditt intresse?

 Välkommen att starta din karriär med Vattenindustrin.