”Vi är med i Vattenindustrin för att kunna påverka utvecklingen på en högre nivå”

John Skantze, HUBER, berättar varför han tycker det är viktigt med en branschorganisation.

Vi är med i Vattenindustrin för att kunna påverka utvecklingen på en högre nivå. Branschföreningens uppgift är att driva våra frågor och se till att de bereds plats i debatten och hos beslutsfattare. Till vardags är vi produkt- och systemutvecklare men vårt övergripande uppdrag är att rena vatten. Och det ska vi göra här och nu.

Det är vi produktutvecklare som har kompetens om HUR en fråga eller ett problem kan lösas. Men innan vi kommer in i bilden måste politiker och beslutsfattare bli uppmärksamma på att problemet finns och att man vill och kan lösa det på olika sätt. VAD som ska göras. Och i det sammanhanget är det viktigt med en aktiv och stark branschförening.

Jag tycker ofta att debatten har fokus på nya innovationer och nya tekniska lösningar. Man bör informera mer om den kunskap och kompetens som redan finns. Vi ligger långt framme när det gäller vattenrening och branschföreningen har till uppgift att sprida den kunskapen. Det finns många mindre kommuner och reningsverk som behöver hjälp att hitta rätt. Ibland saknar jag kopplingen mellan VAD och HUR. Det är inte ny forskning som behövs utan en spridning och förfining av befintliga kunskaper!

Sedan är det naturligtvis viktigt med utställningar och mässor där vi kan visa våra produkter och utbyta erfarenheter. Branschföreningen fyller också en viktig social funktion. Vi har mycket att lära av varandra när ni ses och vi kan samarbeta mer.

Alla gynnas av att det finns högre kunskap om VAD som bör göras och HUR det ska göras.