”Alla vinnare i branschorganisationen”

– ”Det finns många skäl att vara med i en branschorganisation. Jag tycker framför allt att det signalerar öppenhet och generositet som alla vinner på vilket är till fördel för våra kunder.”

Det säger Bo Tiderman, VD på Airwatergreen. Bo kom till företaget för bara några år sedan och hade erfarenheter från andra branschorganisationer med sig i bagaget. Därför var det naturligt för honom att söka kontakt med Vattenindustrin.

Airwatergreen arbetar med luftavfuktare och är, än så länge, det enda medlemsföretaget i sin nisch. Detta kan, enligt Bo Tiderman, ses som både positivt och negativt.

– ”Vi ser naturligtvis möjligheter att hitta nya kunder och samarbetsformer inom Vattenindustrin. Men det är också en plats för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Även av sina konkurrenter kan man lära sig!”

Aktivt deltagande
Bo Tiderman är aktiv i flera arbetgrupper vilket leder till fördjupad kunskap och viktiga samtal med likasinnade. Han ser också fram emot företagsbesök, som inspirerar till nya tankar och möjligheter till produktutveckling.

– ”Inom VA upplever jag att det så gott som alltid behövs en förståelse för de unika kraven i installationen. Även om produkterna är desamma så ställs olika krav och förväntningarna kan vara olika, vilket behöver hanteras i hur förslagen utformas och produkterna konfigureras. Därför är det alltid intressant att besöka olika arbetsplatser och se hur man har jobbat med avfuktning.”

Ungt företag
Airwatergreen är ett relativt ungt företag, som grundades 2009 i Sverige av två ingenjörer som hade uppfunnit en ny metod för att skapa vatten från den fukt som finns i luften med hjälp av en energieffektiv metod. Den ursprungliga tanken var att utveckla produkter för att producera dricksvatten för människor i länder med brist på vatten. Nu konstruerar, tillverkar och säljer företaget produkter för luftavfuktning i klimat ner till temperaturer under noll grader.
Airwatergreen går nu in i en ny utvecklingsfas, med Bo Tiderman i spetsen. Och det innebär även en satsning på Vattenindustrin.