SWECO Environment AB

En fungerande hantering av dricks- och avloppsvatten är grunden för ett välmående och hållbart samhälle. Swecos experter tar fram miljövänliga och effektiva lösningar för alla typer av dricksvattenproduktion, avloppsrening, samt hantering av organiskt avfall och slam.

Som ett av de ledande konsultföretagen inom området följer Sweco den tekniska utvecklingen och skapar lösningar som är anpassade efter allt högre ställda kvalitets- och reningskrav. Tillsammans med samhälle och industri motverkar vi övergödningen i världens sjöar och hav och säkerställer tillgång till rent vatten.

Våra experter tar fram innovativa lösningar med till exempel avancerade biologiska metoder för avloppsvattenrening, läkemedelsrening, vattenproduktion med membranteknik och biogasanläggningar för organiskt avfall och avloppsslam. Vi erbjuder också en mängd tjänster inom området där vi hjälper våra kunder med tillstånds- och lagstiftningsfrågor, byggprojektering av nya anläggningar, samt kontroll, besiktning och driftstöd.