Cactus Utilities AB

Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska funktioner med höga krav på driftsäkerhet.

Redan 1974 levererade vi vårt första VA-system. I dag får hälften av alla svenskar sitt vatten behandlat av en anläggning som styrs av ett system från Cactus.

I VA-branschen är vi därför en av dem som verkat längst på den svenska marknaden. Hos oss får du samarbeta med många av Sveriges mest erfarna projektledare, processingenjörer, systemutvecklare och automationsingenjörer.

Genom ett stort branschkunnande skapar vi system och levererar nyckelfärdiga lösningar som hjälper våra kunder att optimera och kontrollera samhällsviktiga verksamheter.

Du kan lita på oss, vi kan din VA-verksamhet. Vi tänker långt.