Purac AB

Purac är ledande inom behandling av avloppsvatten, processvatten och dricksvatten samt inom innovativ behandling av biologiskt avfall. De besitter bred kompetens och erfarenhet med deras egenutvecklade och licensierade teknologier och innovativa lösningar som ger ökad effektivitet och en mer ekonomisk drift.

Purac har hittills driftsatt mer än 4000 entreprenader i över 70 länder. De har decennier av dokumenterad erfarenhet och erbjuder nyckelfärdiga anläggningar med funktionsgarantier. De designar våra lösningar med hjälp av de senaste IT-verktygen, metoderna och teknikerna. Sedan levererar, bygger och driftsätter de anläggningar för industriella och kommunala kunder över hela världen.

Deras kunder har vitt skilda förutsättningar och varje anläggning är unik. Därför är de stolta över sin förmåga att anpassa anläggningar och arbetsmetoder till lokala, tekniska, juridiska, traditionella och kulturella förhållanden. Purac utvecklar ständigt nya processer för att öka effektiviteten, minska drifts- och underhållskostnader och för att krympa anläggningarnas storlek.