Endress+Hauser AB

Endress+Hauser-koncernen
En stark partner världen över Endress+Hauser är en världsledande leverantör av mätinstrument, service och lösningar för processindustrin. Vi erbjuder processlösningar för flöde, nivå, analys, tryck och temperatur samt registrering och digital kommunikation. Vi optimerar kundernas processer vad gäller lönsamhet, säkerhet och miljöskydd. Våra kunder finns inom många olika industrier, inklusive kemi, livsmedel, läkemedel, energi, gruvdrift, mineraler och metaller, olja och gas, samt vatten och avlopp.

Säkerställ vattensäkerhet och öka effektivitet
Vi hjälper er att klara allt strängare lagkrav. Med vår branschkunskap och teknik klarar ni utmaningarna med alltmer komplexa processer, även med krympande budget. Vi förbättrar effektiviteten i hela er vattenreningsprocess.

Vill du veta mer? Se filmen: