Aarsleff Pipe Technologies AB

Aarsleff Pipe Technologies AB ingår i den danska entreprenadkoncernen Aarsleff A/S.

Europaledande
Aarsleff Pipe Technologies, tillsammans med moder- och systerbolag har en Europaledande position inom området schaktfritt ledningsbyggande (NoDig). Vi levererar lösningar och genomför entreprenader för att säkerställa ledningsnätens framtida funktion. Ledningar förnyas med minimal störning genom att använda egenutvecklad teknik, egen fabrikation av utrustning och material. Vårt mål är att tillhandahålla rätt lösningar för många intressenter. Främst är det de stora kommunala behoven, den tunga fasta industrins produktionssäkerhet, entreprenörer i infrastrukturprojekt och inte minst inom fastigheter både i mark och i byggnader.

Stor erfarenhet
I Sverige har vi varit verksamma i snart 30 års tid och har i och med det en gedigen kunskap om de svenska ledningsnätens funktion och status. Den branschledande rollen gör att vi många gånger ingår i tidiga skeden i våra projekt. Tillsammans med ett antal ledningsägare arbetar vi i ramavtal som möjliggör breda, komplexa lösningar.

Entreprenadverksamheten är projektorienterad, snabb och specialiserad. I huvudsak utnyttjar vi Aarsleffs Flexibla Foder för att bygga nya ledningar i de befintliga. Det sker utan schakter och störningar med effektiv planering. Vi förnyar hundratals meter per dag i de flesta förekommande dimensioner och tvärsnitt.

Har ni frågor på hur Aarsleff Pipe Technologies skulle kunna hjälpa er med att täta, förstärka och förnya ledningar utan att störa, kontakta VD Stefan Indahl, stefan.indahl@aarsleff.se eller per telefon:
08-594 76 400.