Zander & Ingeström AB

Zander & Ingeström var fram till 1980 Sveriges ledande leverantör av kompletta avloppsreningsverk. Tiden efter har vi specialiserat oss på att leverera pumpar, blåsmaskiner och kvarnar till reningsverken.

Inom energisektorn har vi levererat pumpar sedan början på seklet. Våra pumpar finns installerade i avloppsreningsverk, vattenverk, energiverk och biogasanläggningar. Samtliga produkter vi saluför är väl beprövade och respektive varumärke ledande inom respektive område.

Du som kund ska veta att vi på Zander & Ingeström är rätt val av leverantör när det gäller kvalitet, service och applikationskunskap. Du får samtidigt kvalificerad rådgivning och erbjuds hög teknisk kompetens i kontakten med våra medarbetare. Vår egen utveckling, kunskap och mångåriga erfarenhet, liksom val av produkter, ger dig trygghet. Och som ledande leverantör har vi som mål att vid varje leverans bekräfta att vi håller vad vi lovar.