Lackeby Products AB

Lackeby Products utvecklar optimala lösningar för effektiv energiåtervinning och för mekanisk behandling av vatten och slam. Tack vare utveckling via hög kunskapsnivå och tillverkning i egna verkstäder garanteras kvaliteten och funktionen hos våra produkter.

Våra produkter kan anpassas till varje kund och anläggnings unika krav. Eftersom effektiv energiåtervinning och bästa möjliga mekaniska rening idag är viktiga argument ur såväl miljömässiga som ekonomiska perspektiv så ser våra kunder oss idag som det självklara valet av produktleverantör.

Effektiv Energiåtervinning
Lackeby Products har nära 60 års erfarenhet av att utveckla, bygga och installera värmeväxlare av högsta kvalitet till reningsverk och biogasanläggningar. Våra kompakta och tillförlitliga värmeväxlare ger hög värmeåtervinning, ökad produktionseffektivitet, lång livslängd och enkelt underhåll.

Mekanisk Vattenrening
Sedan 1965 har Lackeby Products utvecklat, byggt och installerat tusentals kvalitetsprodukter för mekanisk partikelseparation – för en mängd användningsområden och industrier. Idag drar vi nytta av all denna erfarenhet genom att utveckla de bästa partikelavskiljningsprodukterna för dina behov.