Polymore AB

Polymore AB är en av världens ledande tillverkare av upplösare för flytande polymerer för användning inom vattenbehandlingsprocesser och avloppsreningsverk.

Sedan 1989 har vi levererat 1000-tals polymerberedare. Polymore’s upplösare för flytande polymerer finns idag representerade över hela världen. Mer än 80% av leveranserna går på export.

Polymore AB är ett familjeägt företag i andra generationen med placering i Bålsta nordväst om Stockholm där även vår tillverkning sker.