Torell Pump AB

Torell Pump är sedan 1962 verksamt på den svenska marknaden och har sedan dess framgångsrikt levererat pumplösningar till svensk VA-sektor och industri. Vi erbjuder förutom pumpar även galler, silar, snäckpumpar, blåsmaskiner och luckor.

Våra produkter finns installerade i de flesta avloppsreningsverk, vattenverk, energiverk och biogasanläggningar i Sverige. Samtliga produkter vi saluför är väl beprövade och respektive varumärke ledande inom respektive område.

Som kund till Torell Pump kan du känna dig trygg; vi vet vilken produkt du har eller behöver och kan tack vare lång erfarenhet ge dig kvalificerad rådgivning med hög teknisk kompetens. Tack vare att vi är en liten organisation är vi aldrig långt borta.

Våra agenturer är: Allweiler, IMO, Spaans, Uraca, Siemens, Passavant, Bilfinger, Wierom, Finish Thompson, Pleuger

Torell Pump ingår sedan 2011 i Indutrade – en industrikoncern som säljer och utvecklar komponenter, system och tjänster med högt tekniskt innehåll. Indutrade marknadsför lösningar som effektiviserar kundernas system och processer. Indutrade är noterade på Nasdaq Stockholm.