Sulzer Pump Sweden AB

Mer än 110 års erfarenhet Sulzer erbjuder beprövade lösningar för processindustri, vatten- och avloppssektorn samt för energiproduktion. Våra produkter är energieffektiva med hög driftsäkerhet och senaste teknik.

Unik produktbredd av pumpar, pumpstationer, avloppskvarnar, omrörare, mixers, luftningsutrustning samt styr- och övervakningsutrustning kompletteras av välutrustade servicecenter med rikstäckande service för alla typer av roterande maskiner. Förutom underhåll utför vi olika tjänster inom teknisk och ekonomisk optimering. Vi hanterar alla typer av roterande maskiner – både egna varunamn och andras. Sulzers egna varunamn ABS, Ahlström, API, Frings, Gothia, HST, JMW, JWC, Nopon, OKI, Pumpex, Salomix, Scanpump, Scaba, Serlachius, Swedmeter erbjuds nu under det gemensamma varumärket Sulzer.

Alltid nära till hands! Sulzer har kontor och servicecenter från Malmö i söder till Örnsköldsvik i norr. Varje kund har tillgång till ett team som består av ansvarig säljare, produkt- och applikationsspecialist, offertingenjör, leveransbevakare samt serviceansvarig som bistår under hela produktlivscykeln. Varje team baseras på kundens behov och verksamhet.