Kemira Kemi AB

Kemira erbjuder expertis, tillämpningskompetens och skräddarsydda kombinationer av kemikalier för vattenintensiva industrier. Tillsammans med våra kunder skapar vi innovativa och hållbara lösningar där vatten och kemi möts.

Vi fokuserar på massa och papper, olja och gas, gruvindustri och vattenbehandling för att på bästa sätt hjälpa våra kunder att effektivisera användningen av vatten, energi och råmaterial.

Kemira Kemi AB ingår i Kemirakoncernen.