HUBER

HUBER är ett helägt dotterbolag till Hans Huber AG med säte i Berching, Tyskland, ett världsomspännande företag inom området vattenberedning, rening av avloppsvatten och slambehandling.

Hans Huber AG utvecklar och tillverkar produkter, projekterar och skapar systemlösningar för kommuner och industrier samt genrerar skräddarsydda lösningar för att förbättra vattenkvaliteten. HUBER, med kontor i Sverige, Norge och Finland, erbjuder försäljning, konstruktion och service, för kundanpassade lösningar till kommuner och industrier på den skandinaviska marknaden.

Vill du veta mer? Se filmen: