Siemens AB

Siemens har en omfattande portfölj för VA-industrin. Produkter för digitalisering, automatisering och elektrifiering som lägger grunden för effektiva, tillförlitliga och hållbara processer inom VA. Siemens har applikationerna och digitala tjänsterna som ger bättre transparens och hjälper till att identifiera optimerings- och besparingsmöjligheter inom vattendistribution. Med dessa applikationer utvecklade specifikt för VA-industrin, kan operatörer optimera energieffektiviteten, undvika vattenförlust, minska föroreningar och vidta prediktiva underhållsåtgärder.

 Tillhandahålla dricksvatten i en hållbar takt

Intelligenta lösningar och tjänster från Siemens för planering, konstruktion, drift och underhåll säkerställer tillförlitligt dricksvatten av högsta möjliga kvalitet över hela världen. De innefattar processtyrning, automatisering och drivteknik samt strömförsörjning för vattenreningsverk, rörledningssystem och storskaliga ledningsnät.

De senaste innovationerna från Siemens ger imponerande och tekniskt sofistikerade svar på kritiska frågor.