BWT Vattenteknik AB

Vårt namn definierar vår vision: vi förstår att vårt ansvar är att utveckla produkter och tjänster av bästa kvalitet för vattenbehandling. Vi gör också vatten till vårt uppdrag och säkerställer hygienens säkerhet och hälsa i vår dagliga kontakt med vatten.

Vi undersöker innovativa lösningar varje dag och strävar efter att fortsätta utveckla vårt företag och våra produkter. Vårt mål är att erbjuda våra kunder vattenreningsanläggningar, teknik och supporttjänster, samtidigt som vi skyddar resurserna på vår blå planet.

Vår slogan ”For You and Planet Blue.” sammanfattar vårt uppdrag i ett nötskal, vilket är att genomföra hållbara och ansvarsfulla företagsstrategier för att tillgodose både individens behov och att bevara jorden som en unik livsmiljö.

“For You”
BWT:s mål och produkter är utformade för att tjäna människor och deras behov; ”Du” är våra kunder, våra affärspartners och våra anställda.

“For Planet Blue“
Detta beskriver den centrala roll som elementet vatten spelar på vår ”blå planet” och även befogenheten för BWT: vi använder vår expertis för att göra de begränsade vattenresurserna på vår planet tillgängliga och användbara – och alltid i harmoni med naturen.

Certifiering
I praktiken implementerar vi vår vision genom att lämna in våra produkter och tjänster till oberoende institutioners test- och certifieringsprocesser för att uppnå bästa möjliga standarder för produktkvalitet och kundnöjdhet. Dessa inkluderar ISO 9001-ackreditering och överensstämmelse med HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Vi har infört miljö- och energihantering i enlighet med ISO 14001 och ISO 50001 för att integrera begreppet hållbarhet i alla våra aktiviteter. Vi skickar också en tydlig signal inom arbetshälsa och säkerhet: med certifiering enligt OHSAS 18001 – för våra anställdas säkerhet och hälsa.

Alla BWT-företag orienterar sig mot dessa standarder, och några av våra företag har redan fått många ISO-certifieringar, vilket försäkrar våra kunder och affärspartners att vi alltid agerar och arbetar enligt högsta standard.