Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval har samordnat sina säljbolag i de nordiska länderna till en gemensam organisation – Alfa Laval Nordic. Alfa Laval Nordic marknadsför produkter, system och service inom separering, värmeväxling och flödesteknik.

Alfa Laval är indelat i olika kundsegment för att kunna bistå sina kunder med teknisk rådgivning kring deras behov av utrustning. De ser till att den utrustning vi levererar bidrar optimalt till våra kunders produktion. Deras kundsegment delas in i tre divisioner. Equipment Division’s kundsegment säljer till verkstadsindustrin, fjärrvärme, fjärrkyla, vvs, kraftproduktion, kyla, mejerier, bryggerier, livsmedels-, pharmaceutiska och kosmetiska industrier, samt marinindustrin. Process Technology Division’s kundsegment har ansvar för försäljning av våra kärnprodukter till olika typer av industri som t ex energi-, papper-, cellulosa- och kemiindustri, samt reningsverk.