Aqua Robur Technologies AB

Aqua Robur levererar både hård- och mjukvarulösningar som är enkla att installera och använda. Deras övervakningslösningar kan hämta data från alla delar av nätverket, även i områden där det saknas elektricitet eller fiberanslutning.

De vill att det ska vara enkelt att få överblick över VA-systemet, oavsett om det handlar om att få koll på dricksvattenläckage, tillskottsvatten eller nödutsläppt avloppsvatten.