Nordic Water Products AB

Nordic Water levererar utrustning och system för vatten- och avloppsvattenrening till processindustri och kommunala anläggningar. Våra produkter bygger på originalidéer som utvecklats inom företaget och som idag utögr state-of-the-art i branschen. Vi är en pålitlig och uppskattad levereantör av såväl enstaka komponenter som kundanpassade lösningar som kombinerar de stängaste tekniska kraven med kostnadseffektivitet. Våra kunder finns i hela landet och runt om i världen.

Våra produkter

  • DynaSand kontinuerliga sandfilter
  • Lamella lamellseparatorer
  • DynaDisc skivfilter
  • Zickert slamskrapor, ytskrapor, cover m.m. bassängutrustning
  • Meva galler och produkter för rensgodshantering
  • NCS transportörer