ProMinent Doserteknik AB

ProMinent är en tillförlitlig partner när det gäller lösningar för vattenbehandling och tillverkare av komponenter och system inom alla typer av vätskedoserteknik. Med våra innovativa produkter, tjänster och branschspecifika lösningar arbetar vi för att öka våra kunders effektivitet och säkerhet – världen över.

Vi erbjuder:

 • Dosering
 • UV-ljus
 • Ozon
 • Klorinator
 • Klordioxid
 • Membranfilter
 • Sandfilter
 • Mät och regler
 • Systemlösningar
 • Behållare
 • Lagringstankar
 • Underhåll och utbildning

Koncernens ledord
Våra mål: Ökad effektivitet och säkerhet för våra kunder Vår marknad: Kemikaliehantering och vattenbehandling Vi erbjuder: Erfarenhet, kunskap och service Vi verkar för: Säkerhet för människa, miljö och process

Vision
Vår vision är att bli Sverige/Norges mest respekterade kunskapsföretag inom kemikaliehantering och på definierade marknader inom vattenrening.

Mission
Vår mission är att aktivt bidra till en bättre miljö.

Våra kärnvärden
Kompetens: Ändamålsenlig kunskap och erfarenhet om produkter och processer.
Kreativitet: Innovativa lösningar, med miljö, person- och driftsäkerhet i fokus.
Trygghet: Genom vår tillförlitlighet är det lätt att göra affärer med oss.

Affärsmodell
Vår affärsmodell bygger på enkelhet och kundfokus med målet att det ska vara lätt att göra affärer med oss. Därför har vi en kundnära organisation med standardiserade systemlösningar. Detta är möjligt genom våra innovativa produkter. Det är den enskilde medarbetaren som är navet i verksamheten och det är individen som genom sitt arbete och förhållningssätt omvandlar företagets samlade kompetens till konkret nytta för kunden. Vi vill växa inom våra två affärsområden, kemikaliehantering och vattenbehandling, genom att bygga på våra varumärken.

Strategier
Vi ska etablera positionen som det mest respekterade kunskapsföretaget inom kemikaliehantering och på definierade marknader inom vattenrening genom att vidareutveckla våra två affärsområden och medarbetare. All utveckling och expansion ska genomföras med långsiktiga mål och ekonomisk stabilitet.

Policy
Vi ska vara en pålitlig partner inom kemikaliehantering och vattenbehandling genom att leverera kostnadseffektiva lösningar, med miljö, person- och driftsäkerhet i fokus.

Vi håller våra löften till våra kunder och samarbetspartners. Alla medarbetare arbetar aktivt med att ständigt förbättra vår verksamhet.

Vi arbetar aktivt för att förbättra miljön i vår verksamhet. Genom våra lösningsförslag medverkar vi till att miljöpåverkan förbättras i våra kunders processer.

Vi följer de lagar och andra krav som samhället och vår branschorganisation ställer på oss.

In English
ProMinent is the reliable solutions partner for water treatment and a manufacturer of components and systems for chemical fluid handling. Based on our innovative products, services and industry-specific solutions we provide more efficiency and safety for our customers – worldwide.