CG Drives & Automation AB

CG Drives & Automation, (tidigare Emotron), har i mer än 35 år utvecklat lösningar för att styra och övervaka elektriska motorer. Sedan juni 2011 är CG Drives & Automation en del av Crompton Greaves (CG). CG är en ledande global aktör som ligger i framkant när det gäller hantering och tillämpning av elektrisk energi.

CG erbjuder elektriska produkter, system och tjänster för energiföretag, energiproduktion, industrin och konsumenter och har över 15 000 anställda i omkring 85 länder.