Xylem Water Solutions Sweden AB

Xylem är ett globalt ledande företag inom vattenteknik som arbetar för att lösa den viktiga vattenfrågan genom att skapa innovativa och smarta tekniklösningar som uppfyller världens behov inom vatten, avloppsvatten och energi.

I en värld med ständigt växande utmaningar som klimatförändringar, urbanisering och krav på energieffektivisering, levererar Xylem innovativa vattentekniklösningar under hela vattnets livscykel.

De erbjuder energisnåla, högeffektiva pumpar och pumplösningar, vilket innebär miljömässiga fördelar i de miljöer där deras produkter används. Produkterna är välkända och ledande inom sina områden. Deras varumärken är: Flygt, Lowara, Sanitaire och Godwin. Pumparna tillverkas i huvudsak i fabriken i Lindås, Emmaboada.

Genom sin serviceorganisation och närheten till lager och reservdelar finns de alltid i närheten och kan säkerställer högsta möjliga tillförlitlighet för deras kunders anläggningar.