Pumpteknik AB

Pumpteknik är en av landets mest kompletta leverantörer av pumpar, blås- och vakuumaggregat, fläktar, kompressorer och LTA pumpstationer. Med komplett syftar vi inte bara på vårt breda sortiment av välkända produkter. Vi erbjuder dig även de tjänster och den service som krävs för att din utrustning ska vara så driftsäker och kostnadseffektiv som möjligt. Vår affärsidé bygger på enkelhet, flexibilitet och kundfokus med målet att det ska vara lätt att göra affärer med oss. Därför har vi en kundnära organisation där den enskilde medarbetaren är navet i verksamheten och där det är individen som genom sitt pålitliga arbete och engagemang omvandlar företagets samlade kompetens till konkret nytta för dig som kund.

Pumpteknik grundades redan 1936 och under åren har vi knutit en rad ledande tillverkare till oss. Vi har även skaffat oss omfattande kunskap om olika branscher och applikationsområden. Värdefull kompetens som utvecklas varje gång vi löser problem ute hos våra kunder – och som du får glädje av i samarbetet med Pumpteknik. Ända sedan företaget startades har vi ställt höga kvalitetskrav på de produkter vi säljer. Det gör att vi idag kan erbjuda ett omfattande produktsortiment från ledande tillverkare i Europa och Nordamerika.

Att köpa en pump, en blåsmaskin eller en LTA pumpstation är ofta en långsiktig investering där inköpspriset bara är en del av kostnaden på längre sikt. Kostnader för service, underhåll, reparationer och eventuella driftstopp är en stor del av den totala kostnaden under exempelvis en pumps livstid. Med tanke på att det ofta finns ett stort antal pumpar inom de flesta industrier och kommuner, kan stora besparingar göras genom att välja rätt pump för varje applikation. En bra start är att låta våra tekniker titta närmare på pumparna i verksamheten för att få en samlad bild av hur väl de olika enheterna fungerar. Med hjälp av LCC-analyser tar vi fram konstruktiva förslag till rationalisering och optimering av processerna.

Pumpteknik täcker större delen av vårt avlånga land. Förutom huvudkontoret i Göteborg, där vi har försäljning, administration, lager, verkstad och tillverkning av egna pumpserier, har vi försäljningskontor i Stockholm och Köping. Dessutom är vi representerade av ett trettiotal serviceverkstäder över hela landet – från Malmö i söder till Luleå i norr – allt för att möta våra kunders behov av tillgänglighet.

Vill du veta mer om Pumpteknik? Se filmen: