Veidekke Entreprenad AB

Veidekke startade med vägbeläggning (därav deras namn) i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Sverige, Norge och Danmark. Idag är de Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsföretag.

Bland projekten så är Veidekke med i byggandet av en ny avloppstunnel från Bromma till Henriksdals reningsverk. Deras etapper ingår drivning av arbets-och servicetunnlar, huvudtunnlar, schakt till markytan samt anläggningskonstruktioner och installationer. Veidekke genomför 7 km av den sammanlagt 14 km långa tunneln.

Veidekke påbörjar också ombyggnationen av Himmerfjärdsverket åt Syvab där projektet är en omfattande om- och tillbyggnation av reningsverket i Grödinge för att möta tuffare reningskrav in i nästa fas.